Nemojte biti ravnodušni

29 prosinac 2015Pročitajte: Nehemija 1:1-10

1 Riječi Nehemije, Hakalijina sina. Mjeseca kisleva, godine dvadesete dogodi se, kad sam bio u glavnom gradu Susi, 2 da Hanani, jedan od moje braće, dođe s nekim ljudima iz Judeje. Upitah ih za Judejce, za ostatak što je bio umakao ropstvu i za Jeruzalem. 3 Oni mi odgovoriše: »Oni što preostadoše od ropstva nalaze se tamo u zemlji u velikoj nevolji i sramoti. Jeruzalemski je zid razvaljen, a njegova su vrata spaljena.« 4 Kad sam čuo tu vijest, sjeo sam i plakao i tugovao čitave dane. Postio sam i molio se nebeskomu Bogu. 5 Molio sam se: »Ah, Gospodine, nebeski Bože, veliki, strašni Bože! Ti milostivo čuvaš savez onima koji te ljube i drže tvoje zapovijedi. 6 Daj da bude tvoje uho prignuto i da budu tvoje oči otvorene da čuješ molitvu svojega sluge koju sada danju i noću upravljam k tebi za Izraelove tvoje sluge! Priznajem grijehe Izraelove djece, što ih počiniše protiv tebe. I ja i moja očinska kuća sagriješismo. 7 Skrivismo ti i ne držasmo zapovijedi, uredbe i propise što si ih zapovjedio svojemu sluzi Mojsiju. 8 Ipak se spomeni obećanja što si ga dao svojemu sluzi Mojsiju kad si rekao: Ako budete griješili, ja ću vas razasuti među narode. 9 Ali ako se obratite k meni i stanete držati moje zapovijedi i provoditi ih u djelo, ja ću vas, pa bili razasuti i do nakraj neba, opet otamo sabrati i odvesti na mjesto koje sam izabrao da ondje nastanim svoje ime. 10 Jer oni su tvoje sluge i tvoj narod koji si iskupio svojom velikom silom i svojom jakom rukom.

Kralj će im odgovoriti: »Zaista kažem vam: Što ste učinili jednomu od ove moje najmanje braće, to ste Meni učinili.«

Matej 25:40

SOBU su preplavile žarke boje. Žene u prekrasnim sarijima trčkarale su naokolo provjeravajući je li sve spremno za dobrotvornu akciju. Te žene rodom iz Indije sada žive u SAD-u, ali i dalje im je na srcu dobrobit njihove domovine. Nakon što su čule za novčane teškoće s kojima je suočena kršćanska škola za autističnu djecu u Indiji, odlučile su pomoći.

Nehemija nije dopustio da mu pogodnosti koje je uživao kao peharnik i povjerljiv čovjek najmoćnijeg vladara toga doba, kralja Artakserksa, umanje brigu za svoje sunarodnjake. Razgovarao je s ljudima koji su netom došli iz Jeruzalema (Nehemija 1:2) i saznao je da se »oni što preostadoše od ropstva nalaze… u velikoj nevolji i sramoti. Jeruzalemski je zid razvaljen, a njegova su vrata spaljena« (r. 3). Nehemija se rasplakao. Tugovao je, postio i molio da im se Bog smiluje, da se sjeti svojega obećanja i pomogne im (r. r. 4,9). I Bog je pomogao Nehemiji da se vrati u Jeruzalem i započne obnovu zidina (r. r. 2:1-8).

Nehemija je učinio velike stvari za svoj narod jer je tražio velike stvari od velikoga Boga kojemu je vjerovao.

Neka nam Bog otvori oči da vidimo potrebe drugih i pomogne nam da gorljivo i domišljato rješavamo probleme i time blagoslivljamo druge.

– Poh Fanc Chia

Oni koji hode s Bogom ne bježe od potreba drugih.