Vrata Raja

13 sijecanj 2016Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 10:1-9

1 Zaista, zaista kažem vam: Tko ne ulazi na vrata u ovčinjak, nego prelazi na drugom mjestu, on je tat i razbojnik. 2 A tko ulazi na vrata, pastir je ovcama. 3 Njemu vratar otvara, i ovce slušaju njegov glas. On zove svoje ovce po imenu i izvodi ih. 4 I kad izvede sve svoje ovce, ide pred njima, i ovce idu za njim jer poznaju njegov glas. 5 A za tuđinom ne idu, nego bježe od njega, jer ne poznaju tuđega glasa.« 6 Tu im usporedbu kaza Isus. Ali oni ne razumješe što im htjede time kazati.
7 Tada im Isus opet reče: »Zaista, zaista kažem vam: Ja sam vrata k ovcama. 8 Svi koji dođoše prije mene, tati su i razbojnici, i ovce ih nisu slušale. 9 Ja sam vrata. Tko uđe kroza me, spasit će se. On će ulaziti i izlaziti i pašu nalaziti.

Ja sam vrata. Tko uđe kroza Me, spasit će se.

Ivan 10:9

TALIJANSKI umjetnik Lorenzo Ghiberti (1378. – 1455.) 27 je godina urezivao biblijske prizore na brončanim vratima krstionice sv. Ivana Krstitelja u talijanskome gradu Firenci. Ti su brončani reljefi na vratima bili tako dirljivi da ih je Michelangelo nazvao Vrata raja.

Kao umjetničko djelo, vrata dočekuju posjetitelje slikama iz Biblije. I sam Isus je rekao: »Ja sam vrata. Tko uđe kroza Me, spasit će se« (r. 9). Večer uoči raspeća rekao je svojim učenicima: »Ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi Ocu osim po Meni« (14:6). Samo nekoliko sati poslije Isus će reći jednomu od razbojnika koji su s Njim bili raspeti: »Danas ćeš biti sa Mnom u raju!«

Nekoliko tjedana poslije apostol Petar je onima koji su se pozvali na Isusovu smrt, odvažno rekao da »nema drugoga imena pod nebom danoga ljudima u kojem se trebamo spasiti« (Djela ap. 4:12). A Pavao u Prvoj poslanici Timoteju piše da postoji samo jedan posrednik između ljudi i Boga – »čovjek Krist Isus« (2:5). Vrata raja nalaze se u Spasitelju koji nudi vječni život svima koji vjeruju i dolaze k Njemu. Uđite u radost Njegova spasenja.

– Dennis Fisher

Ja uzvisujem ljubav Božju

što se u Kristu objavi.

U Njeg’vu se predajem volju,

jer On me grješnog izbavi.

Isus je umro umjesto nas da bi nam dao svoj mir.