Željeni rast

16 sijecanj 2016Pročitajte: Poslanica Hebrejima 5:11-14

11 O tome bismo mogli mnogo govoriti, što je teško protumačiti, jer ste postali mlitavi u slušanju. 12 Doista, iako biste morali biti učitelji po godinama, vi opet trebate pouku o početnom poznavanju Božje riječi. Trebate mlijeko, a ne jaku hranu. 13 Tko god se naime hrani mlijekom, ne razumije izlaganje o pravdi, jer je dijete. 14 A za zrele je tvrda hrana, za one koji su praksom izvježbali svoje sposobnosti pa razlikuju dobro od zla.

Tko god se naime hrani mlijekom, ne razumije izlaganje o pravdi, jer je dijete.

Hebrejima 5:13

AKSOLOTL je biološka zagonetka. Umjesto da sazrije u odraslu jedinku, taj meksički vodozemac zadržava izgled punoglavca, uključujući škrge i peraje. Pisci i filozofi rabe aksolotl kao simbol nekoga tko se boji odrasti.

U 5. poglavlju Poslanice Hebrejima čitamo o kršćanima koji su izbjegavali zdravi rast, zadovoljavajući se »mlijekom« koje je namijenjeno onima koji su tek uzvjerovali. Možda zbog straha od progonstva nisu postigli takvu odanost Kristu koja bi ih učinila dovoljno jakima da trpe za Njega i za druge (r. r. 7-10). Umjesto toga, bili su u opasnosti da odustanu od ljubavi i služenja koje su već pokazali. Nisu bili spremni za tvrdu hranu samoodricanja (r. 14). Zato pisac nastavlja: »O tome bismo mogli mnogo govoriti, što je teško protumačiti; jer su postali mlitavi u slušanju« (r. 11).

Aksolotl samo slijedi prirodni obrazac koji mu je odredio Stvoritelj. Ali Kristovi sljedbenici stvoreni su da rastu i postignu duhovnu zrelost. I dok to činimo, otkrivamo da odrastanje u Njemu uključuje više od našega mira i radosti. Odrastajući, postajući sve sličnijima Njemu, proslavljamo Boga dok nesebično bodrimo druge.

– Keila Ochoa

Tvoja Riječ mi život da, a duh srce obnavlja.

Tam će s’ orit i govorit: Bog to stvara jak!

Što se više hranimo Božjom riječi, više rastemo.