Nagovještaj neba

17 sijecanj 2016Pročitajte: Prva poslanica Korinćanima 14:6-12,26

6 A sad, braćo, ako dođem k vama govoreći jezike, što ću vam koristiti, ako vam ne govorim ili u otkrivenju, ili u znanju, ili u proroštvu, ili u nauku? 7 Već je tako kod neživih glazbala, poput flaute ili citare, koja jedan glas daju od sebe. Ako glazbala ne daju različita tona, kako će se razumjeti što se svira ili pleše? 8 Jer ako truba da nejasan glas, tko će se spremiti na boj? 9 Tako i vi, ako nerazumljivu riječ kažete nepoznatim jezikom, kako će ljudi razumjeti ono što govorite? Tada ćete govoriti u vjetar. 10 Tolike su riječi na svijetu, a nijedna nije bez značenja. 11 Ako dakle ne znam snage riječi, bit ću tuđinac onome kome govorim, a onaj koji govori bit će meni tuđinac. 12 Tako i vi, jer revnujete za duhovnim darovima, gledajte kako biste obilovali onima koji su na izgradnju Crkve!
26 Što dakle činiti, braćo? Kad se sastajete te pojedinac ima hvalospjev, ima nauk, ima otkrivenje, ima jezik, ima tumačenje, neka sve bude na izgrađivanje!

Tako i vi, jer revnujete za duhovnim darovima, gledajte kako biste obilovali onima koji su na izgradnju Crkve!

1 Korinćanima 14:12

BOTANIČKI vrt preko puta naše crkve bio je mjesto okupljanja svih vjernika u našem mjestu. Dok sam šetala vrtom i pozdravljala ljude koje godinama poznajem, razgovarala s onima koje nisam vidjela neko vrijeme i uživala u prekrasnom okruženju o kojemu se brinu ljudi koji poznaju i vole biljke, shvatila sam da je večer obilovala slikama onoga kakva crkva treba biti – nagovještaj neba na zemlji.

Vrt je mjesto na kojem je svaka biljka na mjestu na kojem će napredovati. Vrtlari pripremaju zemlju, štite biljke od štetočina i brinu se da svaka dobiva potrebnu hranu, vodu i sunčevu svjetlost. Rezultat je prelijepo, šareno i mirišljavo mjesto na kojemu ljudi uživaju.

Poput vrta, crkva je zamišljena kao mjesto gdje svi rade zajedno na slavu Bogu i dobrobit svih; mjesto gdje svi napreduju jer se nalaze u sigurnom okruženju; mjestu gdje se za njih brinu i dobivaju što trebaju; gdje svatko radi posao koji voli i koji koristi drugima (r. 26).

Kao dobro njegovane biljke, ljudi koji rastu u zdravom okruženju šire slatki miris koji privlači ljude Bogu, pokazujući ljepotu Njegove ljubavi. Crkva nije savršena, ali zaista je nagovještaj neba.

– Julie Ackerman Link

Srce ispunjeno mirisom Kristove ljubavi pokazuje Njegovu ljepotu.