Nismo više zatočenici

22 sijecanj 2016Pročitajte: Poslanica Rimljanima 7:15-25

15 Doista ne znam što činim, jer ne činim ono što hoću, nego ono što mrzim. 16 Ako li činim ono što ne ću, slažem se sa Zakonom: dobar je. 17 A to ne činim više ja, nego grijeh koji prebiva u meni. 18 Znam naime da dobro ne prebiva u meni, to jest u mojemu tijelu. Jer dobro htjeti jest u mojoj moći, ali nije i činiti ga. 19 Jer dobro koje hoću ne činim nego zlo koje ne ću, to činim. 20 A kad činim ono što ne ću, zapravo to ne činim ja, nego grijeh koji prebiva u meni. 21 Nalazim dakle ovaj zakon: kad hoću dobro činiti, u meni je zlo. 22 Jer imam radost u Božjemu Zakonu po unutrašnjem čovjeku, 23 ali vidim drugi zakon u svojim udovima koji se protivi zakonu mojega uma i zarobljava me zakonom grijeha koji je u mojim udovima. 24 Ja, nesretni čovjek! Tko će me izbaviti od ovog smrtnog tijela? 25 Hvala Bogu po Isusu Kristu, Gospodinu našemu! Tako dakle ja sâm umom služim Božjem zakonu, a tijelom zakonu grijeha.

Doista ne znam što činim, jer ne činim ono što hoću, nego ono što mrzim.

Rimljanima 7:15

NAKON završetka radionice koju sam održao u jednoj tvrtci, pristupio mi je sredovječni čovjek koji je ondje radio i postavio mi pitanje: »Gotovo cijeloga života sam kršćanin i stalno sam nezadovoljan sobom. Zašto neprestano činim ono što ne želim, a gotovo nikada stvari koje bih trebao činiti? Nisam li već dojadio Bogu?«

Izgledalo je da su i dvojica muškaraca koja su stajala u blizini nestrpljivo čekala odgovor.

To je uobičajena borba s kojom se suočavao i apostol Pavao. »Doista ne znam što činim,« rekao je, »jer ne činim ono što hoću, nego ono što mrzim« (r. 15).

No, evo dobre vijesti: Ne moramo ostati zarobljeni u zamci razočaranja. Da parafraziram riječi koje je apostol Pavao napisao u 8. poglavlju Poslanice Rimljanima, rješenje je prestati gledati na Zakon i početi gledati na Isusa. U svojoj se snazi ne možemo riješiti svoje grješnosti. Odgovor nije: »Više se trudi poštovati pravila.« Umjesto toga, moramo se usredotočiti na Onoga koji nam iskazuje milosrđe i ujedno surađivati s Duhom Svetim koji nas mijenja.

Kada se usredotočimo na Zakon, to nas uvijek iznova podsjeća da nikada nećemo biti dovoljno dobri da zaslužimo Božju milost. No kada se usredotočimo na Isusa, postajemo sličniji Njemu.

– Randy Kilgore

Usredotočimo se na Isusa.