Svagda molite i ne malakšite

01 veljaca 2016Pročitajte: Evanđelje po Luki 18:1-8

1 On im pokaza u prispodobi kako treba svagda moliti i ne malaksati. 2 Reče im: »U nekom gradu bio je jedan sudac koji se nije bojao Boga i nije mario za ljude. 3 A u onom gradu bila je i neka udovica. Ona je dolazila k njemu i molila ga: Pribavi mi pravo pred mojim protivnikom! 4 On je dugo vremena nije htio uslišati. A najposlije reče u sebi: Ne bojim se doduše Boga i ne marim za ljude. 5 Ali jer mi ova udovica dodijava, pomoći ću joj oko njezina prava; inače će mi napokon doći i udarit će me po licu.«
6 Gospodin nastavi: »Čujte što govori nepravedni sudac! 7 A Bog svojim izabranima, koji dan i noć vape k njemu, da ne pomogne oko njihovih prava, da ih pusti da čekaju? 8 Kažem vam, brzo će im pribaviti pravo. Ali kad dođe Sin Čovječji, hoće li naći vjeru na zemlji?«

On im pokaza u prispodobi kako treba svagda moliti i ne malaksati.

Luka 18:1

PROLAZITE li kroz jedno od onih razdoblja kada vam se čini da pri svakom pokušaju da riješite problem nailazite na novu poteškoću? Navečer zahvaljujete Bogu što je sve riješeno, ali kada se probudite sljedećega jutra, vidite da je nešto opet pošlo po zlu i problem ostaje.

Za vrijeme jednog od takvih iskustava čitao sam Evanđelje po Luki. Iznenadile su me riječi kojima započinje 18. poglavlje: »On im pokaza u prispodobi kako treba svagda moliti i ne malaksati« (r. 1). Mnogo puta sam pročitao prispodobu o upornoj udovici, ali nikada nisam shvatio zašto ju je Isus ispričao (r. r. 2-8). Sada sam prvi put povezao te početne riječi s prispodobom. Poruka Njegovim sljedbenicima bila je vrlo jasna: »Uvijek molite i nikada ne malakšite.«

Molitva nije sredstvo kojim prisiljavamo Boga da učini nešto što ne želi. Ona je proces priznavanja Njegove moći i plana za naš život. U molitvi svoj život i okolnosti predajemo Gospodinu i vjerujemo Mu da će djelovati. Oslanjajući se na Njegovu milost, ne samo u tome kako će odgovoriti na našu molbu nego i kada, nastavljamo dolaziti Gospodinu u molitvi pouzdajući se u Njegovu milost i ljubav.

– David McCasland

Molitva sve mijenja.