Tajni jelovnik

09 veljaca 2016Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 4:31-34

31 Uto su ga molili učenici: »Učitelju, jedi!« 32 A on im odvrati: »Ja trebam jesti hranu za koju vi ne znate.« 33 Tada učenici rekoše jedan drugome: »Da mu tko nije donio da jede?« 34 Isus im reče: »Moja je hrana to da činim volju onoga koji me je poslao, i da izvršim njegovo djelo.

Ja trebam jesti hranu za koju vi ne znate.

Ivan 4:32

»MESNA planina« je veliki sendvič napravljen od šest vrsta mesa. Napunjen pilećim mesom, trima ploškama slanine, dvjema vrstama sira i još mnogo čime, čini se kao nešto što bi trebalo biti na jelovnicima posebnih restorana.

No »mesna planina« nije ni na jednom otisnutom jelovniku. Taj sendvič predstavlja trend jela koja nisu na jelovniku. Za njih možete saznati putem društvenih mreža ili usmenom predajom. Čini se da je konkurencija prisilila vlasnike restorana brze hrane da stalnim kupcima nude tajni jelovnik.

Kada je Isus rekao učenicima za »hranu« za koju oni ne znaju, vjerojatno su mislili da je riječ o tajnom jelovniku (r. 32). Osjetio je njihovu zbunjenost pa im je objasnio da je Njegova hrana činiti volju Onoga koji Ga je poslao i da izvrši Njegovo djelo (r. 34). Neposredno prije toga Isus je na studencu razgovarao sa Samarijankom o živoj vodi za koju ona nikada nije čula. Rekao joj je da ju poznaje i da zna tajnu njezine žeđi za životom. Kada je to čula, otrčala je u grad i pitala ljude: »Da nije to Mesija?« (r. 29)

Ono što je nekada bilo tajna, sada se nudi svima. Isus nas poziva da vjerujemo da može zadovoljiti najdublju potrebu našega srca. I učinimo li to, otkrit ćemo kako ne živjeti prema tjelesnim željama, nego po Duhu Božjem koji ispunjava potrebe naše duše.

– Mart DeHaan

Jedino Krist, Kruh života, može utažiti duhovnu glad svijeta.