Neprobavljeno znanje

12 veljaca 2016Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 8:39-47

39 Odvratiše mu: »Otac je naš Abraham.« Isus im reče: »Ako ste Abrahamova djeca, onda činite i Abrahamova djela! 40 Ali vi sad gledate da ubijete mene, čovjeka, koji sam vam govorio istinu što sam je čuo od Boga. Tako Abraham nije činio. 41 Vi činite djela svojega oca.« Tada mu rekoše: »Mi nismo rođeni iz preljuba; imamo jednoga oca, Boga.« 42 Isus im odvrati: »Kad bi Bog bio vaš otac, vi biste ljubili mene; jer ja od Boga izađoh i dođoh. Ne dođoh sam od sebe, nego me on posla. 43 Zašto ne razumijete moga govora? Jer ne možete moje riječi slušati. 44 Vi imate đavla za oca i hoćete da činite po željama svojega oca. On je bio ubojica ljudi od početka. On nije bio utvrđen u istini, jer nema istine u njemu. Kad govori laž, svoje govori. Jer je lažac i otac laži. 45 Zato što ja istinu govorim, ne vjerujete mi. 46 Tko će me od vas prekoriti za kakav grijeh? Ako govorim istinu, zašto mi ne vjerujete? 47 Tko je od Boga, Božje riječi sluša. Zato vi ne slušate, jer niste od Boga.«

Ako vi ustrajete u Mom nauku, zaista ćete biti moji učenici.

Ivan 8:31

U svojoj knjizi o jeziku britanski diplomat Lancelot Oliphant (1881. – 1965.) zapaža da mnogi studenti točno odgovaraju na ispitima, ali naučeno ne primjenjuju u praksi. »Takvo neprobavljeno znanje ne koristi baš puno«, izjavio je Oliphant.

Pisac Barnabas Piper je to uočio u vlastitu životu: »Mislio sam da sam blizak Bogu jer sam znao sve odgovore,« rekao je, »ali zavaravao sam se misleći da je to isto zajedništvu s Isusom.«

Jednoga je dana Isus u hramu susreo ljude koji su mislili da znaju sve odgovore. Ponosno su isticali to što su Abrahamovi potomci, no odbili su vjerovati u Božjega Sina.

»Ako ste Abrahamova djeca,« rekao je Isus, »onda činite i Abrahamova djela!« (Ivan 8:39) A što je to? »Abram povjerova Gospodinu i On mu to primi u zaslugu« (Postanak 15:6). Ipak, i dalje su odbili vjerovati. »Imamo jednoga Oca, Boga« (Ivan 8:41), rekli su. Isus je odgovorio: »Tko je od Boga, Božje riječi sluša. Zato vi ne slušate, jer niste od Boga« (r. 47). Piper se sjeća kako se sve »raspalo« u njegovu životu »prije nego što je na poseban način upoznao Božju milost i Isusa«. Kada dopustimo da Božja istina mijenja naš život, dobivamo mnogo više od točnih odgovora. Mi tada svijet dovodimo Isusu.

– Tim Gustafson

Vjera nije prihvaćanje činjenica o Bogu nego primanje života koji daje Bog.