Napisano u našim srcima

16 veljaca 2016Pročitajte: Ponovljeni zakon 6:1-12

1 To su zapovijedi, zakoni i naredbe koje Gospodin, Bog vaš, zapovjedi da vas učim. Po njima trebate živjeti u zemlji u koju idete, da je uzmete u posjed. 2 Boj se Gospodina, Boga svojega, i drži njegove zakone i zapovijedi, koje ti dajem, ti i tvoje dijete, i tvoja unučad, sve dane života, da živiš dugo! 3 Poslušaj ih, dakle, Izraele, i savjesno ih ispunjavaj, da ti bude dobro i da se veoma umnožiš! Jer Gospodin, Bog vaših otaca, obećao ti je zemlju u kojoj teče mlijeko i med.
4 Čuj, Izraele! Gospodin je Bog naš, jedini Gospodin! 5 Ljubi Gospodina, Boga svojega, svim srcem, svom dušom i svom snagom svojom! 6 Ove zapovijedi, što ti ih dajem danas, neka ti budu upisane u srcu! 7 Napominji ih svojoj djeci! Govori o njima ili kad boraviš kod kuće ili kad si na putu, ili kad liježeš ili kad ustaješ! 8 Priveži ih sebi kao znak na svoju ruku! Nosi ih kao spomen na čelu 9 i napiši ih na dovratnike svoje kuće i na svoja vrata!
10 Sada dolazi vrijeme kada će te Gospodin, Bog tvoj, uvesti u zemlju za koju se zakleo tvojim ocima: Abrahamu, Izaku i Jakovu, da će ti je dati, u zemlju s velikim i lijepim gradovima koje nisi zidao, 11 kućama punim svakoga dobra koje nisi punio, sa studencima iskopanim koje nisi kopao, s vinogradima i maslinicima koje nisi sadio. Ti ćeš sve to moći uživati do sitosti. 12 A tada se dobro čuvaj da ne zaboraviš Gospodina, koji te izvede iz egipatske zemlje, iz kuće sužanjstva!

Ove zapovijedi, što ti ih dajem danas, neka ti budu upisane u srcu!

Ponovljeni zak. 6:6

MOJE susjedstvo vrvi vjerskim natpisima – na spomen-pločama, zidovima, dovratcima, službenim vozilima pa čak i u nazivima tvrtki. »Milošću Božjom«, piše na jednom kombiju; »Knjižara milosti Božje«, piše na oglasnom panou. Neki dan sam se morao nasmijati onome što je pisalo na jednom mercedesu: »Ne približavaj se – čuvaju anđeli!«

Ali vjerski natpisi, bilo na spomen-pločama, nakitu ili majicama, nisu pouzdani pokazatelj nečije ljubavi prema Bogu. Nije važno ono što piše nego ono što nosimo u sebi. To otkriva našu želju da nas Bog promijeni.

Sjećam se programa koji je sponzorirala mjesna crkva. Dijelili su kartice na kojima su s obje strane bili otisnuti biblijski retci kako bi potaknuli ljude da napamet uče Božju riječ. To je u skladu s uputama koje je Mojsije dao Izraelcima da Božje zapovijedi napišu »na dovratnike svoje kuće i na svoja vrata!« (Ponovljeni zak. 6:9) Moramo Božju riječ čuvati u svome srcu (r. 6), napominjati ju svojoj djeci i govoriti o njoj kada smo kod kuće, kada smo na putu i kada liježemo i kad ustajemo (r. 7).

Zato neka nam vjera bude stvarna i naše predanje iskreno kako bismo voljeli Gospodina Boga »svim srcem, svom dušom i svom snagom svojom!« (r. 5)

– Lawrence Darmani

Kada je Božja riječ pohranjena u našem srcu, Njegovi će putevi postati našim putevima.