S dužnim poštovanjem

07 ozujak 2016Pročitajte: Ezra 5:6-17

6 Riječi pisma što su ga kralju Dariju poslali Tatnaj, namjesnik s one strane rijeke, i Šetar Boznaj i njihovi drugovi s one strane rijeke. 7 U izvještaju što mu ga poslaše bilo je napisano ovo: »Kralju Dariju svaka sreća! 8 Neka je na znanje kralju da dođosmo u zemlju Judeju, k domu velikoga Boga, koji se zida od velikoga kamena. Stijene se drvom popločavaju. Posao se revno radi i napreduje živo pod njihovim rukama. 9 Zapitasmo tamošnje starješine ovako: Tko vam je dopustio da zidate taj Hram i da popravljate te zidove? 10 I za njihova imena zapitasmo, da ti ih javimo, i zapisasmo imena onih ljudi koji im stoje na čelu. 11 Oni nam odgovoriše ovo: Mi smo štovatelji Boga neba i zemlje i zidamo opet ovaj Hram, koji je bio podignut mnogo godina prije ovoga vremena. Gradio ga je i dovršio veliki Izraelov kralj. 12 Ali jer naši djedovi razgnjeviše nebeskoga Boga, dade ih u ruke Kaldejcu Nabukodonozoru, babilonskomu kralju. On razori ovaj Hram i odvede narod u ropstvo u Babilon. 13 Ali prve godine Kira, babilonskoga kralja, zapovjedi kralj Kir da se opet sazida ovaj Božji Hram. 14 I zlatno i srebrno posuđe Božjega Hrama, što ga je Nabukodonozor bio odnio iz Hrama u Jeruzalemu i donio u Hram u Babilon, dade kralj Kir iznijeti iz Hrama u Babilonu. Ono je bilo dano čovjeku čije je ime Šešbasar, kojega postavi namjesnikom. 15 Njemu zapovjedi: Uzmi ovo posuđe pa idi i stavi ga u Hram u Jeruzalemu! Hram Božji mora se opet sazidati na svojemu prijašnjem mjestu. 16 Onda dođe onaj Šešbasar i postavi temelj Božjem Hramu u Jeruzalemu. Od onoga vremena do sada zida se na njemu, ali još uvijek nije gotov. 17 I neka se, ako je po volji kralju, potraži u kraljevskoj riznici tamo u Babilonu, je li tako da je kralj Kir zapovjedio da se opet sazida Božji hram u Jeruzalemu. Neka bi nam kralj o tom dao poslati odluku!«

I neka se, ako je po volji kralju, potraži u kraljevskoj riznici tamo u Babilonu, je li tako da je kralj Kir zapovjedio da se opet sazida Božji hram u Jeruzalemu.

Ezra 5:17

STANOVNICI drevnog Izraela imali su problem s vlašću. Bilo je to u 6. stoljeću pr. Krista. Narod je želio obnoviti svoj Hram koji su 586. godine pr. Krista razorili Babilonci. No namjesnik pokrajine u kojoj su živjeli nije bio siguran smiju li to učiniti pa je poslao pismo kralju Dariju (r. r. 6-17).

U pismu je napisao da je zatekao neke Židove kako obnavljaju Hram pa pita kralja imaju li oni dopuštenje za to. Napisao je i njihov ljubazan odgovor da im je dopuštenje za gradnju dao prijašnji kralj Kir. Kralj Darije to je provjerio i ustanovio da govore istinu: Kralj Kir rekao im je da smiju nastaviti s obnovom Hrama. Nakon toga Darije ne samo da im je dao dopuštenje da obnove Hram nego je platio i sve troškove! (pročitajte 6:1-12) Kada su završili gradnju Hrama, »svetkovaše veoma radosno sedam dana« (6:22) jer su znali da im je Bog pribavio naklonost asirskoga kralja.

Kada iskrsne problem koji treba riješiti, Bogu iskazujemo čast ako mu se obraćamo s dužnim poštovanjem, ako vjerujemo da On vlada svim okolnostima i zahvaljujemo Mu za ishod.

Dave Branon

Gospoda ću zazvati, On je slave dostojan:

spasio me od mojih dušmana.

Poštujući one koji su na vlasti, veličamo Boga.