Kovač i kralj

03 travanj 2016Pročitajte: Knjiga Izlaska 31:1-11

1 Još zapovjedi Gospodin Mojsiju: 2 »Evo, pozvah po imenu Besalela, sina Urije, Hurova unuka, od plemena Judina, 3 i napunih ga duhom Božjim, umjetničkom mudrošću, uviđavnošću, razumom i svakom vještinom, 4 da napravi nacrte i da ih izvede u zlatu, srebru i mjedi, 5 da kleše i ukiva kamen, da reže drvo; ukratko, da izrađuje svaki posao. 6 Ujedno mu dadoh druga Oholiaba, sina Ahisamakova, od plemena Danova, i svima drugim vještacima u umjetnosti udijelih mudrost da izrade sve što sam ti zapovjedio: 7 šator svjedočanstva, kovčeg zakona, pomirilište nad njim i druge sprave u šatoru, 8 naime stol i njegove sprave, svijećnjak od čistog zlata sa svim njegovim spravama i žrtvenik kadioni, 9 zatim žrtvenik za žrtvu paljenicu sa svim njegovim spravama, umivaonicu i njezino podnožje, 10 sjajne haljine i sveto ruho za svećenika Arona i haljine njegovim sinovima za svećeničku službu, 11 zatim ulje pomazanja i kâd mirisni za svetište. Sve neka načine točno onako kako sam ti zapovjedio.«

Što god činite, od srca činite kao Gospodinu, a ne kao ljudima.

Kološanima 3:23

KADA je Škotlanđanin Alexander Mackay kao misionar došao u Ugandu 1878. godine, otvorio je kovačnicu u plemenu kojim je vladao kralj Mutesa. Iznenađeni, stanovnici sela okupili su se oko stranca koji je radio rukama. Naime, svi su ‘znali’ da je rad samo za žene. U to vrijeme u Ugandi muškarci nisu radili. Napadali su druga sela, zarobljavali muškarce i prodavali ih došljacima. A sada je tu bio taj stranac koji je izrađivao oruđe. Mackayevo shvaćanje rada i života omogućilo mu je odnos sa suseljanima i osiguralo prijam kod kralja. Mackay je potaknuo kralja Mutesu da zabrani trgovinu robljem i on je to učinio.

U Starome zavjetu čitamo o Besalelu i Oholiabu koje je Bog odabrao i dao im mudrost i vještinu da izrade nacrte i naprave Šator sastanka i sve stvari potrebne za štovanje (Izlazak 31:1-11). Poput Mackayja i oni su slavili i služili Bogu svojim darom i radom.

Skloni smo dijeliti svoj rad na duhovni i svjetovni. No, zapravo ne postoji razlika. Bog je stvorio svakoga od nas tako da je naš doprinos kraljevstvu Božjem jedinstven i vrijedan. Čak i onda kada ne možemo birati gdje i što radimo, Bog nas poziva da Ga bolje upoznamo – i pokazat će nam kako da mu služimo – upravo sada.

Randy Kilgore

Bog će nam pokazati kako da Mu služimo – gdje god bili.