Ovo je dan!

14 travanj 2016Pročitajte: Psalam 118:19-29

19 Otvorite mi vrata pravde:
ući ću kroz njih i zahvaliti Gospodu.
20 Ovo su vrata Gospodnja;
nek kroz njih uđu pravedni.

21 Zahvaljujem ti jer si me uslišio
i postao moj spasitelj.
22 Kamen koji odbaciše graditelji,
postade zaglavni kamen.
23 To učini Gospod;
to je čudo pred našim očima.

24 Ovo je dan što ga učini Gospod.
Radujmo se i veselimo se u njemu!
25 O, Gospode, daj nam spasenje!
Gospode, daruj nam sreću!

26 Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje!
Blagoslivljamo vas iz Doma Gospodnjeg.
27 Bog je Gospod, on nas je obasjao.
Složite povorku s granama
sve do rogova žrtvenika!
28 Ti si moj Bog, tebi zahvaljujem.
Bože moj, tebe ću veličati.
29 Zahvaljujte Gospodu jer je dobar,
jer vječna je ljubav njegova.

Ovo je dan što ga učini Gospod.
Radujmo se i veselimo se u njemu!

Psalam 118:24

PRKOSEĆI otporu i kritikama, Virginia Connally je sa 27 godina postala prvom ženom liječnicom u Abileneu u državi Teksas. Nekoliko dana prije svoga 100. rođendana 2012. primila je najveće priznanje koje u Teksasu daju zaslužnim liječnicima. Između ta dva značajna događaja dr. Connally je na svojim mnogobrojnim misijskim putovanjima diljem svijeta kao liječnica gorljivo širila Evanđelje. Svojim je životom služila Bogu i drugima – dan po dan.

Njezin je pastor rekao: »Svaki dan za nju je dar.« Sjetio se pisma u kojem je napisala: »Za svaki posjet, svako putovnje i svaki napor pitam se hoće li biti moji zadnji i konačni? Samo Bog zna. I to je dovoljno.«

Psalmist je napisao: »Ovo je dan što ga učini Gospod. Radujmo se i veselimo u njemu!« Tako smo često usredotočeni na razočaranja jučerašnjega dana ili neizvjesnosti sutrašnjega da propuštamo Božji neizmjerni dar nama: danas!

Liječnica Connally je o svojem putovanju s Kristom rekla: »Dok živite životom vjere, tada ne tražite rezultate. Ja sam samo radila ono što je Bog stavio u moj život i moje srce.«

Bog je stvorio danas. Uživajmo u njemu i iskoristimo svaku priliku da služimo drugima u Njegovo ime.

David McCasland

Prihvatite svaki dan kao dar od Boga.