Isus je plakao

21 travanj 2016Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 11:1-4,38-44

1 A bio je jedan bolesnik, Lazar iz Betanije, iz sela Marije i njezine sestre Marte. 2 A Marija, kojoj je brat Lazar bolovao, bila je ona što pomaza Gospodina mirisavim uljem i obrisa njegove noge svojom kosom. 3 Tada mu poručiše njegove sestre: »Gospodine, evo bolestan je onaj koga ljubiš.«
4 Kad je to Isus čuo, reče: »Ta bolest nije na smrt, nego na slavu Božju, da se po njoj proslavi Sin Božji.«
38 Opet duboko potresen dođe Isus na grob. Bila je pećina, i kamen je ležao na njoj. 39 Isus zapovjedi: »Odvalite kamen!« Marta, sestra pokojnoga, odvrati mu: »Gospodine, već zaudara, jer već leži četiri dana.« 40 Isus joj reče: »Ne rekoh li ti: Ako vjeruješ, vidjet ćeš slavu Božju?« 41 Tada odvališe kamen. Isus podiže oči i reče: »Oče, zahvaljujem ti što si me uslišio. 42 Ja sam, istina, znao da me vazda uslišavaš. Ali rekoh zbog mnoštva koje ovdje stoji da vjeruju da si me ti poslao.« 43 Poslije tih riječi povika jakim glasom: »Lazare, izađi van!« 44 I odmah izađe pokojnik, ovijen povojima po rukama i nogama, i lice mu povezano ručnikom. Isus im reče: »Razvežite ga i pustite da ide!«

Žalac je smrti grijeh… Hvala Bogu koji nam dade pobjedu po Gospodinu našemu Isusu Kristu.

1 Korinćanima 15:56,57

BILA sam zadubljena u knjigu kada se prijateljica sagnula da vidi što čitam. Ustuknula je i zabrinuto me pogledala. »Kako tmuran naslov!« rekla je. Čitala sam Stakleni lijes, jednu od Grimmovih bajki. Riječ lijes jako ju je uznemirila. Većina nas ne voli kad nas podjećaju na smrtnost. No činjenica je da će od 1000 ljudi, svih 1000 ljudi umrijeti.

Smrt uvijek izaziva duboke osjećaje. I upravo je na grobu jednog od svojih prijatelja Isus pokazao duboku žalost. Kada je vidio Mariju, čije je brat Lazar nedavno umro, »u duhu se potrese i uzruja« (Ivan 11:33). U drugom prijevodu piše: »Isus se potrese u duši, uzbudi i zapita: ‘Gdje ste ga položili?’« (K. S.)

Isus se uznemirio – čak razljutio – ali na koga? Možda je bio ljutit na grijeh i njegove posljedice. Bog nije stvorio svijet pun bolesti, patnje i smrti. Ali grijeh je ušao u svijet i pokvario Božji prekrasan plan. Gospodin je s nama u našoj boli, plače s nama kada smo tužni (r. 35). I ne samo to! Pročitali smo da je Krist pobijedio grijeh i smrt. Umro je umjesto nas i uskrsnuo.

Isus obećaje: »Tko vjeruje u Mene, ako i umre, živjet će« (Ivan 11:25). Mi koji vjerujemo u Krista imao zajedništvo sa svojim Spasiteljem sada i veselimo se vječnosti s Njime tamo gdje više neće biti suza, boli, bolesti niti smrti.

Poh Fang Chia

Kristov prazan grob jamči nam pobjedu nad smrti.