Čudesna ljubav

28 travanj 2016Pročitajte: Malahija 1:1-10

1 Osuda Gospodnja Izraelu preko Malahije. 2 »Ljubim vas«, veli Gospodin. A vi pitate: »Kako nas to ljubiš?« »Nije li Ezav Jakovljev brat?«, govori Gospodin. »Ali sam ljubio Jakova 3 i mrzio sam Ezava. Opustio sam njegove gore. Njegovu baštinu predao sam čagljevima pustinjskim.« 4 Kada govori Edom: »Naša je zemlja opustošena, ali ćemo opet sagraditi ruševine«, ovako veli Gospodin nad vojskama: Neka oni grade, ali ću ja porušiti. Oni će se zvati »zemlja zločina« i »narod na koji se gnjevi Gospodin dovijeka«. 5 Kad vaše oči to ugledaju, reći ćete: »Velik je Gospodin izvan Izraelovih granica.«
6 »Sin poštuje svog oca i sluga gospodara. Ako sam ja otac, gdje je moja čast? Ako sam gospodar, gdje je strah od mene?, veli Gospodin nad vojskama vama, svećenici, koji sramotite moje ime. Pitate: Kako smo mi to sramotili tvoje ime? 7 Prinosite nečisto jelo na mom žrtveniku i još pitate: Kako smo te oskvrnuli? Što pod tim mislite: Stol je Gospodnji preziran. 8 Kad donosite slijepo živinče na žrtvu, nije li to dosta zlo? Kad prinosite hromo ili bolesno, nije li to dosta zlo? Prinesi ga svom namjesniku; hoće li se on obradovati tomu i milostivo te primiti?«, veli Gospodin nad vojskama. 9 »Zato umilostivite Boga, da nas milostivo primi! Iz vaše ruke tako mu je davano. Može li on tada biti milostiv prema vama?«, govori Gospodin nad vojskama. 10 »Tko je među vama koji bi zatvorio vrata i zapalio oganj na mom žrtveniku ni za što? Niste mi mili«, veli Gospodin nad vojskama, »i ne mogu primiti žrtve iz vaše ruke.«

Pročitajte: Malahija 4:5-6

5 Doći ću k vama na sud i brzo ću ustati kao tužilac protiv vračara i preljubnika, protiv krivokletnika i tlačitelja najamnikâ, udovica i sirota i protiv onih koji bez straha izvrću pravo stranaca«, veli Gospodin nad vojskama.
6 »Jer ja, Gospodin, nisam se promijenio, i vi niste prestali biti Jakovljevi sinovi.

»Ljubim vas«, veli Gospodin.

Malahija 1:2

POSLJEDNJI veliki povijesni događaji Staroga zavjeta opisani su u Ezrinoj i Nehemijinoj knjizi. Bog je dopustio Izraelskom narodu da se vrati iz izgnanstva u Babilonu i naseli u Jeruzalemu. Hebrejske su se obitelji nastanile u Davidovu gradu, sagrađen je novi Hram i obnovljene su zidine grada.

I to nas vodi do Malahije. Taj prorok, najvjerojatnije Nehemijin suvremenik, završava pisani dio Staroga zavjeta. Obratite pozornost što prvo kaže Izraelcima: »‘Ljubim vas’, veli Gospodin.« A zatim pogledajte njihovo pitanje: »Kako nas to ljubiš?« (r. 2)

Nevjerojatno, zar ne? Njihova je povijest svjedočila o Božjoj vjernosti, pa ipak nakon tisuća godina tijekom kojih se Bog na čudesan i praktičan način postojano brinuo o njima, pitali su se kako im je On to pokazivao ljubav. U nastavku ih Malahija podsjeća na njihovu nevjeru (pogledajte r. r. 6-8). Možemo vidjeti dugački povijesni obrazac Božje brige za njih, nakon kojeg je uslijedila njihova nevjera, a potom ih je sustigla Božja kazna.

Približavalo se vrijeme za novi način. Možemo to naslutiti čitajući Malahiju 3:5,6. Dolazi Mesija, Spasitelj koji će nam pokazati ljubav i jednom zauvijek platiti kaznu za sve naše grijehe.

Mesija je zaista došao! Malahijina je nada sada stvarnost u Isusu.

Dave Branon

Oni koji se pouzdaju u Isusa, imat će vječni život.