Molitveni maraton

05 svibanj 2016Pročitajte: Prva posl. Solunjanima 5:16-28

16 Svagda se radujte! 17 Molite se bez prestanka! 18 Na svemu zahvaljujte; jer je to Božja volja u Kristu Isusu za vas. 19 Ne gasite Duha! 20 Ne prezirite proroštava! 21 A sve kušajte i što je dobro zadržite! 22 Klonite se svake vrste zla!
23 A sam Bog mira neka vas posveti u punoj mjeri. Neka se vaš cjeloviti duh, vaša duša i vaše tijelo sačuva besprijekorno za dolazak našega Gospodina Isusa Krista! 24 Vjeran je onaj koji vas pozva, on će i izvršiti.
25 Braćo, molite se za nas!
26 Pozdravite svu braću svetim poljupcem! 27 Zaklinjem vas Gospodinom da se pročita ova poslanica svoj braći. 28 Neka milost Gospodina našega Isusa Krista bude s vama!

Molite se bez prestanka!

1 Solunjanima 5:17

JE li vam teško molitveni život održati postajanim? Mnogima od nas je. Znamo da je molitva bitna, ali također znamo da nam je nekada stvarno teško moliti se. Imamo trenutke dubokog zajedništva s Bogom, a potom imamo osjećaj da se molimo reda radi. Zašto nam je molitva toliki problem?

Život vjere je maraton. Usponi, padovi i visoravni u našemu molitvenom životu slika su te utrke. I baš kao što u maratonu moramo nastaviti trčati, i u molitvi moramo ustrajati. Zapamtite: nemojte odustati!

I Bog nas na to potiče. Apostol Pavao je rekao: »Molite se bez prestanka!« (r. 17) i »ustrajte u molitvi, bdijte u njoj sa zahvaljivanjem!« (Kološanima 4:2) Svaka ta izjava promiče ideju da moramo ostati postojani i nastaviti se moliti.

I zato što je Bog, naš nebeski Otac, osoba, možemo ostvariti blisko zajedništvo s Njime, baš kao što to činimo u odnosima s ljudima. Teolog A. W. Tozer piše da dok učimo kako moliti, naš molitveni život može napredovati »od početnoga slučajnog susreta do najpotpunijeg, najprisnijeg zajedništva za koje je ljudska duša sposobna.« I to je upravo ono što doista želimo – duboko zajedništvo s Bogom. To se događa kada ustrajemo u molitvi.

Poh Fang Chia

Ah, bez svete molitve i njene jačine,

ništa se ne svršava što kršćani čine.

Nema dana kada se ne trebamo moliti.