… a niste Ga vidjeli

13 svibanj 2016Pročitajte: Prva Petrova poslanica 1:1-9

1 Petar, apostol Isusa Krista, došljacima raseljeništva po Pontu, Galaciji, Kapadociji, Aziji i Bitiniji; 2 koji su po predznanju Boga Oca, posvećenjem Duha, izabrani da budu poslušni Isusu Kristu i poškropljeni njegovom krvlju: milost vam i mir u punini!
3 Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista koji nas po svome velikom milosrđu preporodi za živu nadu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih. 4 Preporodio nas je za baštinu neraspadljivu, neokaljanu, neuvelu, sačuvanu na nebesima za vas 5 koje po vjeri čuva Božja snaga za spasenje, pripravljeno za očitovanje u posljednje vrijeme. 6 Zato se radujte, iako ste sada, kada je potrebno, nakratko rastuženi različitim kušnjama, 7 da vaša prokušana vjera – mnogo dragocjenija od raspadljivoga zlata koje se kuša ognjem – bude na hvalu, slavu i čast, o objavljenju Isusa Krista. 8 Njega ljubite, a ne vidjeste ga. U njega vjerujete, iako ga još ne gledate. Uz to se radujete neiskazanom i proslavljenom radošću 9 što ćete postići cilj svoje vjere: spasenje duša.

Njega ljubite, a ne vidjeste Ga. U Njega vjerujete, iako Ga još ne gledate.

1 Petrova 1:8

POPUT mnogih drugih koji se druže na društvenim mrežama, nikada nisam susreo čovjeka kojeg smo znali kao BruceC. Pa ipak, kada je njegova supruga poslala poruku da je umro, odgovori iz različitih dijelova svijeta pokazali su da smo svi znali da smo izgubili prijatelja.

BruceC je često bio vrlo iskren. Otvoreno je govorio o zabrinutosti za druge i što smatra bitnim. Imali smo osjećaj da ga poznajemo. Nedostajat će nam blaga mudrost koja je proizlazila iz dugogodišnjeg rada u policiji i njegove vjere u Krista.

Prisjećajući se našeg druženja putem interneta, na nov sam način počeo cijeniti riječi koje je napisao Isusov suvremenik, onaj koji je poznavao Isusa. U svojem prvom novozavjetnom pismu koje je napisao, apostol Petar obraća se čitateljima raseljenima po Rimskome Carstvu: »Njega ljubite, a ne vidjeste Ga« (r. 8).

Petar, vrlo blizak Isusov prijatelj, pisao je ljudima koji su samo čuli o Onome koji im je dao razlog za nadu u nevoljama. Kao dio velike mreže vjernika, oni su zavoljeli Isusa. Znali su da ih je po cijenu vlastita života uveo u vječnu Božju obitelj.

Mart DeHaan

Naša ljubav prema Kristu toliko je stvarna kolika je naša ljubav prema bližnjima.