Odmaranje i čekanje

14 svibanj 2016Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 4:4-14

4 A morao je proći kroz Samariju.
5 Tako dođe u samarijski grad koji se zove Sihar, blizu zemljišta što ga je bio darovao Jakov svojemu sinu Josipu. 6 Tamo je bio Jakovljev studenac. Umoran od puta Isus je sjeo na studencu. Bilo je oko šeste ure. 7 Tada dođe žena Samarijanka zahvatiti vode. Isus je zamoli: »Daj mi da se napijem!« 8 – Njegovi su učenici naime bili otišli u grad kupiti hrane – 9 Žena mu Samarijanka odvrati: »Kako možeš ti, Židov, tražiti od mene, žene Samarijanke, da se napiješ?« – Židovi naime ne održavaju veze sa Samarijancima. – 10 Isus joj odgovori: »Kad bi ti znala Božji dar i onoga tko ti govori: Daj mi da se napijem! – ti bi ga zamolila, i on bi ti dao vodu živu.« 11 Žena mu odvrati: »Gospodine, nemaš čim ni zahvatiti, a studenac je dubok. Odakle ćeš uzeti vodu živu? 12 Jesi li ti veći od našega oca Jakova koji nam dade ovaj studenac, i sam je pio iz njega, i njegovi sinovi, i njegova stoka?« 13 Isus joj odgovori: »Svaki koji pije ove vode, opet će ožednjeti. 14 A tko pije vode koju ću mu ja dati, ne će ožednjeti dovijeka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode što teče u vječni život.«

Isus im reče: »Moja je hrana to da činim volju Onoga koji me je poslao, i da izvršim Njegovo djelo.

Ivan 4:34

BILO je podne. Isus, umoran od dugog pješačenja, odmarao se kraj Jakovljeva studenca. Učenici su otišli kupiti kruh u obližnji grad Sikar. Neka je žena došla iz grada zahvatiti vodu… i pronašla je svoga Mesiju. Čitamo da se brzo vratila u grad i pozvala ljude: »Dođite! Vidite čovjeka koji mi kaza sve što sam učinila« (r. 29).

Učenici su se vratili i donijeli kruh. Kada su molili Isusa da jede, odvratio im je: »Moja je hrana to da činim volju Onoga koji me je poslao, i da izvršim Njegovo djelo« (r. 34).

I sada vas pitam: »A što je Isus tamo radio?« Odmarao se i čekao kraj studenca.

U ovom događaju nalazim veliko ohrabrenje jer živim s tjelesnim ograničenjima. Ovaj mi odjeljak Svetoga pisma govori da ne moram juriti uokolo – brinuti se činim li volju svoga Oca i izvršavam li Njegovo djelo. U mojim godinama mogu se odmarati i čekati da On ‘posao’ dovede k meni.

I vaš mali stan, vaš skučeni radni prostor, vaša zatvorska ćelija ili vaš bolnički krevet mogu postati ‘Jakovljev studenac’, mjesto na kojem se možete odmoriti i čekati da Bog dovede ‘posao’ k vama. Pitam se koga će vam danas dovesti.

David Roper

Dok još će koji moći nek vrijedno radi sad;

jer skoro noć će doći i svaki prestat rad.

Želite li služiti? Pogledajte oko sebe.