Je li Bog dobar

16 svibanj 2016Pročitajte: Knjiga Postanaka 3:1-8

1 Zmija je bila lukavija od svih životinja zemaljskih što ih je bio učinio Gospodin Bog. Ona reče ženi: »Je li doista kazao Bog da ne smijete jesti ni s kojeg drveta u vrtu?«
2 Žena odgovori zmiji: »Od plodova drveća u vrtu smijemo jesti. 3 Samo od plodova drveta što stoji usred vrta zapovjedio je Bog: Od toga ne smijete jesti, pa ni dotaknuti ga, inače morate umrijeti.«
4 Zmija odvrati ženi: »Nikako ne ćete umrijeti. 5 Štoviše, zna Bog da će vam se otvoriti oči čim s njega budete jeli, i da ćete postati kao Bog, kad spoznate što je dobro i zlo.«
6 Sada istom vidje žena kako je plod drveta dobar za jelo i ugodan za pogled, i kako je plod drveta poželjan, jer daje spoznaju. I ona uze od njegova ploda i pojede. I mužu svojemu, koji je bio uz nju, dade od njega; i on također pojede. 7 Tada se oboma otvoriše oči i oni opaziše da su bili goli. Zato spletoše smokvino lišće i načiniše sebi od njega pregače. 8 A kad začuše sušanj korakâ Gospodina Boga, koji je hodio po vrtu za dnevnog vjetrića, sakriše se oni, Adam i njegova žena, pred Gospodinom Bogom među grmljem u vrtu.

Ona reče ženi: »Je li doista kazao Bog… ?«

Postanak 3:1

NEDAVNO mi je prijateljica rekla: »Ja ne mislim da je Bog dobar.« Godinama se molila da se riješe neki ozbiljni problemi, ali nije bilo ništa bolje. Njezini su gnev i ogorčenost na Boga rasli. Budući da sam ju dobro poznavala, osjećala sam da duboko u sebi vjeruje da je Bog dobar, ali postojana patnja i dojam da Boga nije briga, poticali su ju da sumnja u to. Bilo joj je lakše ljutiti se nego podnositi tugu.

Sumnja u Božju dobrotu potječe još od Adama i Eve. Zmija je posijala sjeme sumnje u Evin um kada joj je rekla da im je Bog zabranio jesti plodove s jednoga drveta u vrtu zato što »zna Bog da će vam se otvoriti oči čim s njega budete jeli, i da ćete postati kao Bog, kad spoznate što je dobro i zlo« (r. 5). I Adam i Eva su zaključili da bi oni, a ne Bog, trebali odlučiti što je za njih dobro.

Mnogo godina nakon smrti svoje kćeri, James Bryan Smith otkrio je da može potvrditi da je Bog dobar. U svojoj knjizi The Good and Baeutiful God (Dobar i divan Bog) Smith je napisao: »Božja dobrota nije nešto o čemu ja odlučujem. Ja sam ljudsko biće s ograničenim umom.« Smithovo zapažanje nije naivno i neutemeljeno; posljedica je dugogodišnje borbe sa žalošću i traženja Božjega očinskog srca.

Kada smo malodušni, pozorno slušajmo jedni druge i pomažimo drugima vidjeti istinu da je Bog dobar.

Anne Cetas

Gospod je dobrostiv svima. Psalam 145:9