Kruh od kojega smo siti

18 svibanj 2016Pročitajte: Evanđelje po Luki 10:38 – 11:4

38 Na putu svrati u jedno selo. Neka žena, po imenu Marta, primi ga u svoju kuću. 39 Imala je sestru, po imenu Mariju. Ona sjede do Gospodinovih nogu i slušala je njegovo razlaganje. 40 A Marta je prionula na posao da ga podvori. Ona pristupi i reče: »Gospodine, zar ti ne mariš što me moja sestra ostavi samu da dvorim. Reci joj, dakle, da mi pomogne!« 41 Gospodin joj odgovori: »Marta, Marta, brineš se i skrbiš za mnoge stvari. 42 Samo je jedno potrebno. Marija je izabrala dobar dio. On joj se ne će oduzeti.«
11
1 Jednom se molio na nekom mjestu. Kad je završio, zamoli

ga jedan od njegovih učenika: »Gospodine, nauči nas moliti, kao što je i Ivan naučio svoje učenike.« 2 Tada im on reče: »Kad molite, govorite:
Oče,
neka se sveti tvoje ime!
Neka dođe tvoje kraljevstvo!
3 Kruh naš svagdanji daji nam svaki dan!
4 Oprosti nam naše grijehe;
jer i mi opraštamo svojim dužnicima!
I ne uvedi nas u napast!«

Kruh naš svagdanji daji nam svaki dan!

Luka 11:3

MOLITVU Gospodnju, Očenaš, naučio sam još u djetinjstvu. Svaki put kada bih izrekao redak: »Kruh naš svagdanji daji nam danas« (r. 3), sjetio bih se kruha koji smo kod kuće povremeno dobivali. Samo kada se moj otac vratio iz grada, jeli bismo kruh. Zbog toga je tražiti Boga da nam daje kruh svakoga dana za mene bila značajna molitva.

Zamislite kako sam bio znatiželjan kada sam, desetak godina poslije, otkrio knjižicu Kruh naš svagdašnji. Naslov mi je bio poznat iz Očenaša, ali bio sam siguran da nije riječ o kruhu iz pekarnice. Knjižicu sam počeo redovito čitati. Postalo mi je jasno da je taj »kruh« prepun odlomaka iz Svetoga pisma i korisnih misli i zapažanja, zapravo duhovna hrana za dušu.

I baš je takvu duhovnu hranu odabrala Marija kada je sjela »do Gospodinovih nogu i slušala Njegovo razlaganje« (10:39). I dok se Marta brinula o tjelesnoj hrani, Marija je našla vremena da bude u blizini njihova gosta Isusa Krista i da sluša što govori. Pronađimo i mi vremena! On je Kruh života (pročitajte Ivan 6:35) i On hrani naše srce duhovnom hranom. On je Kruh od kojega smo siti.

Lawrence Darmani

K Isusu ću uvijek ja se svratit,

hrana, piće, radost On mi gle.

»Ja sam kruh života.« Isus