Božje prebivalište

21 svibanj 2016Pročitajte: Otkrivenje 21:1-7

1 Vidjeh novo nebo i novu zemlju, jer prvo nebo i prva zemlja prođoše, ni mora više nema. 2 I vidjeh sveti grad, novi Jeruzalem, gdje silazi od Boga s neba, opremljen kao zaručnica, ukrašena svojemu zaručniku. 3 I začuh jaki glas s prijestolja gdje govori:
»Evo Božjega šatora među ljudima,
i prebivat će s njima,
i oni će biti njegov narod,
a sam će Bog biti s njima njihov Bog.
4 I obrisat će Bog svaku suzu s njihovih očiju,
i više ne će biti smrti,
ni tuge, ni vike, ni boli ne će više biti,
jer prvo prođe.«
5 I reče onaj koji je sjedio na prijestolju:
»Evo činim sve novo.«
I reče mi:
»Napiši: ove su riječi vjerne i istinite.«
6 I reče mi:
»Gotov je. Ja sam Alfa i Omega:
početak i svršetak.
Ja ću žednome dati
iz izvora žive vode besplatno.
7 Onaj koji pobijedi baštinit će ovo,
i bit ću mu Bog, a on će meni biti sin.

… i više ne će biti smrti, ni tuge, ni vike, ni boli ne će više biti.

Otkrivenje 21:4

BRITANSKI general i član Parlamenta James Oglethorpe (1696. – 1785.) imao je viziju velikoga grada. Kao osnivaču kolonije Georgije u Sjevernoj Americi, namjera mu je bila sagraditi grad Savannah prema toj svojoj zamisli. Nacrtao je niz četverokuta, svaki je od njih imao zelenu površinu, označio je i mjesta za crkve i trgovine, a ostalo je bilo predviđeno za stanovanje. Njegov vizionarski način razmišljanja možemo vidjeti u tom lijepom, urbanistički dobro uređenom gradu koji smatraju draguljem američkoga juga.

U 21. poglavlju Otkrivenja Ivan je imao viziju drukčijega grada – novoga Jeruzalema. No kada govori o njemu, ne govori toliko o njegovu izgledu koliko o tome tko je ondje. Opisujući naš vječni dom, Ivan je napisao: »I začuh jaki glas s prijestolja gdje govori: ‘Evo Božjega šatora među ljudima, i prebivat će s njima, i oni će biti Njegov narod, a sam će Bog biti s njima njihov Bog« (r. 3). I zbog toga tko jest ondje – sam Bog – to će mjesto biti znamenito i po tome što nije ondje. Imajući na umu riječi iz Izaije 25:8, Ivan piše: »I obrisat će Bog svaku suzu s njihovih očiju, i više neće biti smrti« (r. 4).

Neće biti smrti! Neće biti »ni tuge, ni vike, ni boli.» Našu će žalost zamijeniti predivna, blagotvorna prisutnost Boga cijeloga svemira. To je mjesto koje Isus priprema za nas.

Bill Crowder

Gospodine, pripremi i nas za to mjesto.