Imate svrhu

04 lipanjPročitajte: Prva Petrova poslanica 4:7-11

7 Svemu se približio kraj. Budite dakle mudri i budni u molitvama! 8 A prije svega imajte neprestanu ljubav među sobom, jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha! 9 Budite gostoljubivi jedni prema drugima bez mrmljanja! 10 Poslužujte jedni druge, svaki darom koji je primio, kao dobri upravitelji različite Božje milosti. 11 Ako tko govori, neka govori kao Božje riječi; ako tko služi, neka služi kao po jakosti koju Bog daje, da se u svemu slavi Bog po Isusu Kristu kome pripada slava i vlast u vijeke vjekova! Amen.

… ako tko služi, neka služi kao po jakosti koju Bog daje, da se u svemu slavi Bog po Isusu Kristu.

1 Petrova 4:11

DOK se automobilom vozila na posao, moja je nećakinja vidjela ženu kako stoji na raskrižju i drži natpis. Kada se približila, pokušala je pročitati što piše, pretpostavljajući da žena moli hranu ili novac. Međutim, bila je iznenađena kada je pročitala ove dvije riječi: »Imate svrhu.«

Bog je svakoga od nas stvorio s određenom svrhom. Prije svega svrha nam je iskazivati Mu štovanje, a jedan od načina da to činimo je da pomažemo jedni drugima (r. r. 10,11).

Majka čija su djeca još mala može pronaći svrhu u brisanju noseva svoje prehlađene djece i pričati im o Isusu. Namještenik koji obavlja posao koji ne ispunjava njegova očekivanja, može pronaći svrhu u tome da ga radi savjesno, imajući na umu da služi Gospodinu (pročitajte Kološanima 3:23,24). Žena koja je izgubila vid može pronaći svrhu u tome da se moli za svoju djecu i unuke te ih ohrabruje da se pouzdaju u Boga.

U 139. psalmu čitamo: »Oči me Tvoje vidješe kao zametak; u knjizi su Tvojoj zapisani svi moji dani« (r. 16). Svatko od nas je nenadomjestiv jer je »predivno i čudesno stvoren« (r. 14).

Nikada nemojte zaboraviti: imate svrhu!

Cindy Hess Kasper

I onda kada se sve čini besmislenim, Bog još uvijek ima svrhu za vaš život.