Treba sastaviti

16 lipanj 2016Pročitajte: Knjiga o Sucima 2:7-19

7 I narod je služio Gospodinu za života Jošue i svih starješina, koji preživješe Jošuu i vidješe još sva velika djela Gospodnja, što ih učini Izraelu. 8 Jošua, Nunov sin, sluga Gospodnji, umre u dobi od sto i deset godina. 9 Pokopaše ga u području njegove baštine, u Timnat Heresu u Efrajimovoj gori, sjeverno od gore Gaaš.
10 Kad se je onda i sav taj naraštaj pribrao k svojim očima, i nastao drugi naraštaj poslije njega, koji nije poznavao Gospodina ni djela što ih je bio učinio Izraelu, 11 sinovi su Izraelovi činili što se nije sviđalo Gospodinu, i služili su baalima. 12 A ostavili su Gospodina, Boga svojih otaca, koji ih je bio izveo iz Egipta. Potrčali su za drugim bogovima, okolnim poganskim bogovima, poklonili im se i tako razgnjevili Gospodina. 13 Kad su tako otpali od Gospodina i stali služiti Baalu i aštartama, 14 raspali se Gospodnji gnjev protiv sinova Izraelovih, i on ih predade u ruke razbojnicima, koji ih oplijeniše. On pusti da padnu u ruke svojih okolnih neprijatelja, tako da se više nisu mogli održati pred svojim neprijateljima. 15 Svaki put kad bi krenuli u rat, bila je ruka Gospodnja protiv njih na njihovu nesreću, kao što je bio unaprijed rekao Gospodin i kao što im se bio zakleo Gospodin. I njihova je nevolja bila velika.
16 Tada im je Gospodin podizao suce, koji su ih izbavljali iz ruku njihovih neprijatelja. 17 Ali ni svojih sudaca nisu slušali, nego su tuđim bogovima tjerali idolopoklonstvo i klanjali im se. Brzo su zašli s puta kojim su išli njihovi oci, što su slijedili zapovijedi Gospodnje. Ali oni nisu tako činili. 18 Kad im je Gospodin podizao suce, onda je Gospodin bio sa sucem i izbavljao ih iz ruku njihovih neprijatelja dok je sudac živio. Jer bi Gospodina dirnule njihove tužbe na mučitelje i tlačitelje. 19 Ali čim bi sudac umro, potjerali bi oni ponovno još gore nego njihovi oci, trčali bi za drugim bogovima, služili im i klanjali im se. Nisu ostavljali svojih opakih djela i putova.

Kad im je Gospodin podizao suce, onda je Gospodin bio sa sucem i izbavljao ih iz ruku njihovih neprijatelja.

Suci 2:18

U našem domu riječi ‘treba sastaviti’ bile su izvor velike frustracije (meni) i izvor zabave (mojoj obitelj). Nakon što smo se moja supruga i ja vjenčali, trudio sam se obavljati manje popravke u kući – s katastrofalnim posljedicama. Popravljena ručka tuša radila je savršeno – ako je zamisao bila da voda šprica unutar kupaonice. Moji su se neuspjesi nastavili i nakon rođenja djece kada sam uvjeravao svoju ženu da ne trebam upute za sastaviti te ‘jednostavne’ igračke. Netočno!

S vremenom sam se opametio i počeo pomno slijediti upute i sve je bilo kako treba. Nažalost, kako sam u tome bio sve bolji, postajao sam samouvjereniji i uskoro sam ponovo zanemarivao upute s predvidivo pogubnim posljedicama.

Drevni Izraelci pokazivali su istu sklonost: zaboravili su Boga, nisu marili za njegove upute da ne slijede Baala i druge bogove okolnih naroda (r. 12). Uslijedile su pogubne posljedice, sve dok Bog u svojoj milosti nije podigao suce da ih oslobode i vrate k Njemu (r. 18).

Bog nam je s razlogom dao sve svoje upute: da ostanemo privrženi Njemu. Jer samo budemo li svakoga dana svjesni Njegove prisutnosti moći ćemo se oduprijeti iskušenju da sami ‘gradimo’ svoj život. Za to nam je dao predivan dar – svoju Riječ i svoju prisutnost.

Randy Kilgore

Naša je najveća prednost uživati u Božjoj blizini.