Poraz ili pobjeda?

18 lipanj 2016Pročitajte: Prva Ivanova poslanica 5:1-13

1 Svaki koji vjeruje da je Isus Krist, od Boga je rođen; i svaki koji ljubi Boga koji je rodio, ljubi i onoga koji je rođen od njega. 2 Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju: ako ljubimo Boga i držimo njegove zapovijedi. 3 Jer je ovo Božja ljubav: da držimo njegove zapovijedi. A njegove zapovijedi nisu teške. 4 Jer sve što je rođeno od Boga pobjeđuje svijet, i pobjeda koja pobjeđuje svijet jest naša vjera.
5 Tko naime pobijedi svijet ako ne onaj koji vjeruje da je Isus Sin Božji? 6 Isus Krist dođe kroz vodu i krv, ne samo kroz vodu nego kroz vodu i krv; i Duh je onaj koji svjedoči, jer je Duh istina. 7 Jer troje je što svjedoči: 8 Duh, voda, i krv; i to je troje jedno. 9 Ako primamo svjedočanstvo ljudi, svjedočanstvo je Božje veće. Ovo je svjedočanstvo Boga: On je svjedočio za svojega Sina. 10 Tko vjeruje u Božjega Sina, ima svjedočanstvo Božje u sebi. Tko ne vjeruje Bogu, učinio ga je lašcem; jer ne povjerova svjedočanstvu kojim Bog posvjedoči za svojega Sina. 11 A ovo je to svjedočanstvo: Bog nam je dao vječni život; taj je život u njegovu Sinu. 12 Tko ima Sina, ima život; tko nema Božjega Sina, nema života.
13 Ovo pišem vama koji vjerujete u ime Sina Božjega, da znate kako imate vječni život.

Jer sve što je rođeno od Boga pobjeđuje svijet, i pobjeda koja pobjeđuje svijet jest naša vjera.

1 Ivanova 5:4

SVAKE godine 18. lipnja u Belgiji slave pobjedu kod Waterlooa. Toga su dana 1815. godine francusku vojsku pod vodstvom Napoleona pobijedile združene snage Velike Britanije i njezinih saveznika pod zapovjedništvom vojvode od Wellingotna i pruske vojske. Od tog vremena izreka »to je bio njegov Waterloo« znači da vas je porazio netko tko je bio prejak za vas ili je problem za vas bio prevelik.

Kada je riječ o našem duhovnom životu, neki smatraju da je konačni neuspjeh neizbježan i samo je pitanje vremena kada će svatko od nas doživjeti ‘svoj Waterloo’. Ali Ivan odbacuje takvo pesimistično razmišljanje kada Isusovim sljedbenicima piše: »Jer sve što je od Boga rođeno pobjeđuje svijet. A ovo je sredstvo pobjede koje pobjeđuje svijet: naša vjera« (r. 4, K. S.).

Tema duhovne pobjede provlači se kroz Ivanovo prvo pismo u kojem poziva i nas da ne ljubimo ovaj »svijet, ni ono što je u svijetu!« (2:15) Umjesto toga moramo voljeti Boga i ugađati Mu jer »ovo je obećanje koje nam On obeća: vječni život« (r. 25).

Usprkos usponima i padovima u životu, i nekim bitkama koje nam se čine porazima, čeka nas konačna pobjeda u Kristu jer smo se pouzdali u Božju snagu.

David McCasland

Kada je riječ o problemima, izlaz je pouzdati se u Boga.