Zove nas po imenu

30 lipnja 2016Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 10:1-11

1 Zaista, zaista kažem vam: Tko ne ulazi na vrata u ovčinjak, nego prelazi na drugom mjestu, on je tat i razbojnik. 2 A tko ulazi na vrata, pastir je ovcama. 3 Njemu vratar otvara, i ovce slušaju njegov glas. On zove svoje ovce po imenu i izvodi ih. 4 I kad izvede sve svoje ovce, ide pred njima, i ovce idu za njim jer poznaju njegov glas. 5 A za tuđinom ne idu, nego bježe od njega, jer ne poznaju tuđega glasa.« 6 Tu im usporedbu kaza Isus. Ali oni ne razumješe što im htjede time kazati.
7 Tada im Isus opet reče: »Zaista, zaista kažem vam: Ja sam vrata k ovcama. 8 Svi koji dođoše prije mene, tati su i razbojnici, i ovce ih nisu slušale. 9 Ja sam vrata. Tko uđe kroza me, spasit će se. On će ulaziti i izlaziti i pašu nalaziti. 10 Tat ne dolazi nego da krade, ubija i upropaštava. Ja dođoh da imaju život, i to obilnije da ga imaju.
11 Ja sam dobri pastir. Pastir dobri daje svoj život za ovce.

On zove svoje ovce po imenu i izvodi ih.

Ivan 10:3

SVAKE godine kada prvi put susrećem novu skupinu studenata kojima ću predavati, već znam njihova imena. Uvijek nastojim zapamtiti imena i fotografije koje se nalaze u registru studenata, tako da kada uđu u učionicu mogu reći: »Dobrodošao, Trevore.« Činim to jer znam koliko nam znači kada nas netko poznaje i zove po imenu.

No da bismo nekoga stvarno poznali, moramo znati više od njegova imena. Kada čitamo 10. poglavlje Evanđelja po Ivanu, možemo vidjeti brigu i ljubav koju Isus, naš Dobri pastir, iskazuje nama kada nas »zove… po imenu« (r. 3). On zna i više od našeg imena. On zna naše misli, čežnje, strahove, pogreške i najdublje potrebe. I zato što zna naše najdublje potrebe, darovao nam je život – vječni život – po cijenu svoga života. Kao što piše u 11. retku, On »daje svoj život za ovce.«

Stvar je vrlo jednostavna. Naš nas je grijeh odvajao od Boga. Zato je Isus, Dobri pastir, postao Janjetom i žrtvovao se uzevši na sebe naš grijeh. Kada je dao svoj život za nas i zatim uskrsnuo, otkupio nas je. Kada vjerom prihvatimo Njegov dar spasenja, više nismo odvojeni od Boga.

Zahvalite Isusu! On zna vaše ime i vaše potrebe!
– Dave Branon

Bože, Tebi pjevam ja, slavim Tvoje sveto ime.

U moj život si ušao, darovao mi spasenje.

Jedino nas Bog stvarno poznaje.