Uz bok jedni drugima

5 srpnjaPročitajte: Knjiga Izlaska 17:8-16

8 Tada dođoše Amalečani kako bi se borili s Izraelcima u Refidimu. 9 Mojsije zapovjedi Jošui: »Izaberi za nas ljude i zametni sutra boj s Amalečanima! Ja ću stajati na vrhu brda sa štapom Božjim u ruci.« 10 Jošua učini kako mu je bio zapovjedio Mojsije, i borio se je s Amalečanima. A Mojsije, Aron i Hur uziđoše na vrh brda. 11 Dok je Mojsije držao uvis svoje ruke, pobjeđivali su Izraelci. A kad bi spustio ruke, pobjeđivali su Amalečani. 12 Napokon se Mojsijeve ruke umoriše. Zato uzeše kamen, te mu ga podmetnuše. On sjede na nj, i Aron i Hur podupriješe mu ruke, jedan s jedne strane, drugi s druge. Tako mu izdržaše ruke do sunčeva zalaska u jednakom položaju, 13 i Jošua pobijedi Amalečane i njihovu vojsku oštricom mača.
14 Nato zapovjedi Gospodin Mojsiju: »Zapiši to za spomen u knjigu i kaži Jošui da ću spomen na Amalečane sasvim zatrti pod nebom!« 15 Onda načini Mojsije žrtvenik i nazva ga »Gospodin je stijeg moj«. 16 On reče: »Ruku uvis Gospodinu! Gospodin ratuje protiv Amaleka od koljena do koljena.«

Aron i Hur podupriješe mu ruke, jedan s jedne strane, drugi s druge.

Izlazak 17:12

TRIDESET njezinih prijatelja iz razreda i njihovi roditelji gledali su kako Mi’Asya nesigurno hoda prema podiju odakle je trebala održati govor na svečanosti u povodu proslave mature. Kada je ravnatelj škole prilagodio mikrofon Mi’Asyinoj visini, ona je okrenula leđa mikrofonu i publici. Mnoštvo ju je šapatom počelo hrabriti: »Hajde, ti to možeš.« Ali ona se nije pomakla. Tada se jedna učenica popela na podij i stala pokraj nje. S ravnateljem s jedne strane i prijateljicom s druge strane smogla je hrabrosti okrenuti se publici. Svi troje zajedno su pročitali njezin govor. Kako lijep primjer potpore!

Mojsije je trebao pomoć i potporu u bitci protiv Amalečana (pročitajte Izlazak 17:10-16). »Dok je Mojsije držao uvis svoje ruke, pobjeđivali su Izraelci. A kad bi spustio ruke, pobjeđivali su Amalečani« (r. 11). Kad su Aron i Hur vidjeli što se događa, stali su uz bok Mojsiju »jedan s jedne strane, drugi s druge« (r. 12) i podupirali mu ruke kada se umorio. Uz njihovu su pomoć pobijedili do sunčeva zalaska.

Svi trebamo potporu jedni drugih. Kao sestre i braća u Božjoj obitelji imamo bezbroj mogućnosti ohrabrivati se na zajedničkom putu vjere. I Bog je upravo ovdje u našoj sredini i daje nam svoju milost da to možemo učiniti.

Anne Cetas

Nadu može zapaliti iskra ohrabrenja.