Sve što trebamo, i više

9 srpnjaPročitajte: Druga Petrova poslanica 1:1-10

1 Šimun Petar, sluga i apostol Isusa Krista, onima koji su primili s nama jednaku dragocjenu vjeru u pravdi našega Boga i Spasitelja Isusa Krista. 2 Obilovali milošću i mirom po spoznaji Boga i Isusa, Gospodina našega!
Kršćanski poziv
3 Božanstvena njegova sila darovala nam je sve što služi za život i pobožnost po spoznaji onoga koji nas pozva svojom slavom i moći. 4 Po tom nam je dao dragocjena i najveća obećanja, da po njima budete dionici božanske naravi, jer ste umaknuli pogubnoj požudi svijeta.
5 I zato iz sve snage poradite na tome da svoju vjeru dopunjavate krepošću, krepost spoznajom, 6 spoznaju suzdržljivošću, suzdržljivost strpljivošću, strpljivost pobožnošću, 7 pobožnost bratskom ljubavlju, bratsku ljubav sveopćom ljubavlju. 8 Doista, ako je ovo u vama i ako se množi, ne će vas ostaviti besposlene i bez ploda za spoznaju našega Gospodina Isusa Krista. 9 Zaista, tko toga nema, slijep je i kratkovidan, zaboravio je očišćenje od svojih starih grijeha. 10 Zato, braćo, pobrinite se još više da utvrdite svoj poziv i izbor, jer čineći ovo, ne ćete nikada pasti.

Božanstvena Njegova sila darovala nam je sve što služi za život i pobožnost.

2 Petrova 1:3

USRED mirnoga engleskog krajobraza Gilbert Keith Chesterton ustao je s mjesta na kojem je sjedio i počeo se gromoglasno smijati. Njegov je ispad bio tako iznenadan i tako glasan da su krave prestale pasti i zapanjeno ga gledale.

Samo nekoliko minuta prije, kršćanski je pisac i apologetičar bio vrlo nesretan. Cijelo je popodne lutao brdima, crtajući na smeđem papiru kredama u boji. A onda je otkrio da nema bijelu kredu koju je smatrao najvažnijom za svoja umjetnička djela. Prasnuo je smijeh kada je shvatio da je tlo ispod njega porozni kamen vapnenac – prirodna inačica bijeloj kredi. Odlomio je dio kamena i nastavio crtati.

Kao Chesterton koji je shvatio da je »sjedio na ogromnom skladištu bijele krede«, vjernici moraju znati da uvijek imaju na raspolaganju Božja neograničena duhovna bogatstva. »Božanstvena Njegova sila darovala nam je sve što služi za život i pobožnost po spoznaji Onoga koji nas pozva svojom slavom i moći« (r. 1:3).

Možda osjećate da vašoj duhovnosti manjka neki nužan dio, kao što su vjera, milost ili mudrost. Ako ste susreli Krista, imate sve što je potrebno, i više. Po Isusu imate pristup Ocu – Onome koji vjernicima obilato daje sve što trebaju.

Jennifer Benson Schuldt

Bog ima neograničenu moć.