Trebam li što znati?

13 srpnjaPročitajte: Evanđelje po Mateju 14:22-36

22 Odmah zapovjedi svojim učenicima da uđu u lađicu i da otplove na drugu obalu, dok on otpusti narod. 23 Kad je otpustio narod, popne se na goru sam, kako bi molio. Već je bila nastala večer, a on je još bio ondje sam. 24 Lađica je već bila nasred mora, a valovi su je bacali tamo i amo jer je bio protivan vjetar. 25 O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodajući po moru. 26 Kad ga tako učenici vidješe gdje hoda po moru, povikaše uplašeni: »Sablast!« I zavikali su od straha. 27 A Isus im odmah progovori: »Budite hrabri! Ja sam. Ne bojte se!« 28 Petar mu odvrati: »Gospodine, ako si ti, reci mi da dođem k tebi po vodi!« 29 On reče: »Dođi!« Petar izađe iz lađice i hodajući po vodi pođe k Isusu. 30 A kad je vidio jak vjetar, uplaši se. Poče se topiti i povika: »Gospodine, spasi me!« 31 Odmah Isus pruži ruku, uhvati ga i reče mu: »Malovjerniče, zašto si posumnjao.« 32 Tada uđoše u lađicu, i prestade vjetar. 33 Oni koji su bili u lađici baciše se pred njega ničice i rekoše: »Ti si zaista Sin Božji!«
34 Tada prijeđoše i dođoše u pokrajinu Genezaret. 35 Čim ga stanovnici onoga kraja prepoznaše, poslaše glasnike po svoj onoj okolini i dadoše donijeti k njemu sve bolesnike. 36 Ovi ga zamoliše da se samo smiju dotaknuti resa na njegovoj haljini. I svi koji se dotakoše ozdraviše.

… popne se na goru sam, kako bi molio.

Matej 14:23

ZA vrijeme koncerta upitali su kantautora Davida Wilcoxa kako sklada. Rekao je da treba tri stvari: tihu sobu, prazan list papira i pitanje »Trebam li što znati?«. To mi se učinilo odličnim pristupom kada mi, Isusovi sljedbenici, tražimo Gospodinov plan za svoj život svakoga dana.

Tijekom cijele svoje javne službe Isus je nalazio vremena da bude sam na molitvi. Nakon što je nahranio 5000 ljudi s pet kruhova i dvije ribe, učenike je poslao lađicom na drugu obalu Galilejskog jezera i otpustio mnoštvo. Popeo se na goru da se moli. »Već je bila nastala večer, a On je još bio ondje sam« (r. 23). Ako je Gospodin Isus imao potrebu biti sam sa svojim Ocem, koliko više mi trebamo samoću da bismo otvorili svoje srce Bogu, razmišljali o Njegovoj Riječi i pripremili se slijediti Njegove upute.

Tiha soba – svako mjesto na kojemu se mogu usredotočiti na Gospodina, bez ometanja.

Prazna stranica – primljiv um, prazan list papira, spremnost na slušanje.

Trebam li što znati? Gospodine, progovori mi svojim Duhom, kroz svoju pisanu Riječ i jamstvo da Ti znaš put.

S toga mirnog mjesta Isus je sišao u žestoku oluju, znajući točno što Njegov Otac želi učiniti (r. r. 24-27).

David McCasland

Biti nasamo s Bogom najbolje je mjesto da prikupite snagu.