Neočekivano

15 srpnjaPročitajte: Evanđelje po Mateju 10:35-42

35 Jer sam došao da rastavim sina od oca,
kćer od majke, snahu od svekrve.
36 Tako postaju čovjeku neprijatelji njegovi vlastiti domaći.
37 Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. I tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. 38 Tko ne uzme na se svoj križ i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. 39 Tko gleda da dobije svoj život, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život zbog mene, dobit će ga.
40 Tko vas prima, mene prima. Tko prima mene, prima onoga koji me je poslao. 41 Tko prima proroka jer je prorok, primit će proročku plaću. Tko prima pravednika jer je pravednik, primit će pravedničku plaću. 42 Tko jednome od ovih malenih pruži samo čašu hladne vode da se napije, jer je moj učenik, zaista kažem vam, on ne će izgubiti svoju plaću.«

Tko gleda da dobije svoj život, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život zbog Mene, dobit će ga.

Matej 10:39

USRED podnevne ljetne žege, putujući južnim državama SAD-a, supruga i ja svratili smo na sladoled. Na zidu iza pulta vidjeli smo veliki natpis «Zabranjena vožnja motornim saonicama«. Bilo je duhovito zato što je bilo tako neočekivano.

Ponekad reći nešto neočekivano ima snažan učinak. Imajte to na umu dok budete čitali i drugi prijevod te Isusove izjave: »Tko sačuva svoj život, izgubit će ga, a tko zbog Mene izgubi svoj život, sačuvat će ga« (r. 39 K. S.). U kraljevstvu u kojem Kralj služi (Marko 10:45), izgubiti život postaje jedinim načinom da ga sačuvate. To je zapanjujuća poruka u svijetu zaokupljenom isticanjem sebe i osobnom sigurnosti.

Realno gledajući, kako možemo »izgubiti svoj život«? Odgovor nalazimo u riječi ‘žrtva’. Kad se žrtvujemo, živimo kako je Isus živio. Umjesto da slijedimo vlastite želje i potrebe, bitnima smatramo potrebe i dobrobit drugih.

Isus ne samo da je govorio o žrtvovanju nego je to živio davši sebe za nas. Njegova je smrt na križu postala krajnjim djelom ljubavi Kralja koji je živio prema vlastitim riječima: »Od ove ljubavi nitko veće nema, da tko svoj život položi za svoje prijatelje« (Ivan 15:13).

Bill Crowder

Požrtvovnim životom zapravo ne gubimo ništa. Henry Liddon