Dar i darovatelj

16 srpnjaPročitajte: Evanđelje po Luki 1:67-79

67 Zaharija, njegov otac, napuni se Duhom Svetim i reče proročke riječi:
68 »Blagoslovljen neka je Gospodin, Izraelov Bog!
On pohodi svoj narod, pripravi mu otkup.
69 Rog spasenja podiže za nas
u kući svojega sluge Davida:
70 Spasenje od naših neprijatelja
i iz ruke svih naših mrzitelja,
71 kao što je od davnine obećao
na usta svetih proroka.
72 Tako se htjede smilovati našim ocima
i spomenuti se svoga svetoga saveza,
73 zakletve kojom je prisegao Abrahamu, našemu ocu:
da će nam dati 74 da se izbavimo iz ruke neprijateljâ,
da mu služimo bez straha 75 u svetosti i pravednosti
sve dane svojega života.
76 Dijete moje, ti ćeš se zvati prorok Svevišnjega.
Ići ćeš pred Gospodinom da mu pripraviš putove,
77 da doneseš vijest spasenja njegovu narodu
u oproštenju njegovih grijeha
78 po dubokom milosrđu našega Boga.
Pohodio nas je istok s visine
79 da obasja one koji sjede u noći i u smrtnoj sjeni,
da uputi naše korake na put mira.«

Po dubokom milosrđu našega Boga. Pohodio nas je istok s visine…

Luka 1:78

TO je samo privjesak za ključeve. Deset malih kockica spojenih vezicom za cipele. Moja mi ga je kći darovala kada je imala sedam godina. Danas je vezica pohabana i kockice su okrznute, ali čarolija poruke VOLIM TATU nije zastarjela.

Dragocjenost darova ne određuje njihova vrijednost nego od koga smo ih dobili. Pitajte to bilo kojeg roditelja koji je ikada primio buketić maslačaka iz debeljuškaste ruke. Vrijednost dara ne određuje novac, nego ljubav.

Zaharija je to znao. Čujemo to u njegovoj proročkoj pjesmi dok slavi Boga jer je njemu i njegovoj ženi Elizabeti dao sina Ivana, iako je za nju odavno prošlo vrijeme rađanja (r. r. 67-79). Zaharija je bio sretan jer će Ivan biti prorok koji će navijestiti Božji najveći dar svim ljudima – obećanog Mesiju: »Zahvaljujući milosrdnom srcu Boga našega, zbog koga će nas pohoditi Sunce s visine« (r. 78 K. S.). Te riječi govore o daru koji je dan s toliko ljubavi da će obasjati i »one koji sjede u noći i u smrtnoj sjeni« (r. 79).

Najdragocjeniji dar koji možemo dobiti je Božja milost – oproštenje naših grijeha po Isusu. On je taj dar skupo platio na križu, ali ga nudi besplatno iz duboke ljubavi prema nama.

James Banke

Isus je i dar i Darovatelj.