Otvorene ruke

17 srpanjPročitajte: Djela apostolska 20:22-35

22 I sada evo Duh me veže te idem u Jeruzalem ne znajući što će mi se u njemu dogoditi, 23 osim što mi Duh Sveti po svim gradovima svjedoči da me u Jeruzalemu čekaju okovi i nevolje. 24 Ali ja ne marim za svoj život, samo da završim svoju trku i službu koju primih od Gospodina Isusa, da posvjedočim evanđelje Božje milosti.
25 I evo sad znam da više ne ćete vidjeti mojega lica, vi svi među koje sam dolazio propovijedajući Kraljevstvo. 26 Zato vam svjedočim na današnji dan da sam čist od krvi sviju; 27 jer nisam propustio naviještati vam sav Božji naum. 28 Pazite na sebe i na sve stado u kojem vas Duh Sveti postavi predstojnicima, da upravljate Božjom Crkvom koju je stekao svojom krvlju.
29 Ja znam da će poslije moga odlaska ući među vas grabežljivi vuci koji ne će štedjeti stada. 30 I između vas samih ustat će muškarci koji će govoriti iskrivljen nauk, da povuku učenike za sobom. 31 Zato bdijte sjećajući se da tri godine noću i danju nisam prestajao sa suzama opominjati svakoga od vas. 32 Sada vas preporučujem Bogu i riječi njegove milosti. Ona može izgrađivati i davati baštinu među svima posvećenima. 33 Srebra, zlata ili ruha nisam poželio ni od koga. 34 Sami znate da su za potrebe moje i onih koji su bili sa mnom priskrbljivale ove ruke. 35 Stalno sam vam pokazivao da se tako valja truditi i zauzimati za nemoćne i sjećati se riječi Gospodina Isusa, jer on reče: Mnogo je blaženije davati, negoli primati.«

Mnogo je blaženije davati, negoli primati.

Djela ap. 20:35

GODINE 1891. Biddy Mason sahranjena je u neoznačenom grobu. To nije bilo neobično za ženu rođenu u ropstvu, ali je bilo neobično za tako iznimnu osobu kao što je bila Biddy. Nakon što je u Kaliforniji 1856. godine sudskom odlukom oslobođena od ropstva, udružila je svoje njegovateljske sposobnosti s mudrim poslovnim odlukama i stekla malo bogatstvo. Vidjela je težak položaj imigranata i zatvorenika. Odlučila je pomoći. Zbog njezine nesebične darežljivosti ljudi su pred njezinom kućom stajali u redu. Godine 1872. nakon samo šesnaest godina slobode, ona i njezin zet osnovali su Prvu afričku metodističku episkopalnu crkvu u Los Angelesu.

Ona je utjelovila riječi apostola Pavla: »Stalno sam vam pokazivao da se tako valja truditi i zauzimati za nemoćne i sjećati se riječi Gospodina Isusa, jer On reče: ‘Mnogo je blaženije davati, negoli primati’« (r. 35). Pavao je bio ugledan čovjek, a ne rob, no odabrao je život ropstva i mučeništva samo da bi mogao služiti Kristu i drugima.

Biddyn je spomenik otkriven 1988. godine. Nazočni su bili gradonačelnik Los Angelesa i skoro 3000 pripadnika crkve koja je započela u njezinoj kući prije više od sto godina. Jednom je prigodom rekla: »Otvorena je ruka blagoslovljena zato što velikodušno daje čak i kada prima.« Ruka koja je davala tako velikodušno, primila je bogatu baštinu.

Tim Gustafson

Otvorite ruke!