Stupanje na mjestu

19 srpanj 2016Pročitajte: Psalam 25:1-15

1 K tebi, Gospode, uzdižem svoju dušu!
2 Bože moj, u tebe se uzdam!
Ne daj da se ikada osramotim!
Ne daj da se nada mnom raduju moji neprijatelji!
3 Samo tko se u te ufa, ne će se osramotiti;
postidjet će se koji te olako iznevjere.

4 Gospode, pokaži mi svoje putove!
Uči me svojim stazama!
5 Uputi me u svoju istinu
i pouči me jer si ti Bog moga spasenja.
U tebe se uzdam svaki dan.
6 Gospode, sjeti se svoga milosrđa
i svoje dobrote jer one su od davnine.
7 A grijeha moje mladosti i mojih opačina nemoj se sjećati!
Spomeni me se po svojoj milosti
zbog svoje dobrote, Gospode!

8 Gospod je dobrostiv i pravedan.
Zato pokazuje put grješnicima.
9 Ponizne vodi u pravdi,
skromne uči svojim putovima.
10 Sve su Gospodnje staze samo dobrota i vjernost
za onoga koji obdržava njegov savez i njegove zapovijedi.
11 Zbog svojega imena, Gospode,
oprosti moju krivnju makar bila velika!
12 Tko je taj čovjek koji se boji Gospoda?
Pokazat ćeš mu svoj put koji treba izabrati.
13 Njegova duša prebivat će u blagostanju
i njegovo će potomstvo baštiniti zemlju.
14 Prisnost Gospodnja je s onima koji ga se boje.
Savez svoj njima objavljuje.

15 Moje su oči uvijek upravljene Gospodu
jer on izbavlja moje noge iz zamke.

Samo tko se u Te ufa, ne će se osramotiti…

Psalam 25:3

VOJNIČKA naredba »stupaj na mjestu« znači hodati na mjestu bez pomicanja prema naprijed. To je aktivna stanka u kretanje prema naprijed, ali i spremost i pozorno čekanje sljedeće naredbe.

U svakodnevnom se govoru »stupati na mjestu« poistovjetilo s »tapkati na mjestu«. No to nije isto jer znači kretati se bez napretka, ne stizati nikamo, ne raditi ništa bitno dok čekate. Time se izražava osjećaj dokonog, besmislenog čekanja.

Nasuprot tome, riječ čekati u Bibliji često znači »nestrpljivo tražiti, nadati se i očekivati«. Kada se suočio s velikim nevoljama, psalmist je napisao: »Bože moj, u Tebe se uzdam! Ne daj da se ikada osramotim! Ne daj da se nada mnom raduju moji neprijatelji. Samo tko se u Te ufa, ne će se osramotiti; postidjet će se koji Te olako iznevjere« (r. r. 2,3).

Mi često ne odlučujemo o stvarima koje moramo čekati – nalaze medicinskih pretraga, rezultat razgovora za posao, povratak voljene osobe – ali možemo odlučiti kako ćemo čekati. Umjesto da nas obuzme strah ili malodušnost, možemo ‘stupati na mjestu’, aktivno tražiti Božju snagu i vodstvo za svaki dan.

»Gospode, pokaži mi svoje putove! Uči me svojim stazama! Uputi me u svoju istinu i pouči me jer si Ti Bog moga spasenja. U Tebe se uzdam svaki dan« (r. r. 4,5).

David McCasland

Čekanje na Boga je aktivno povjerenje u Njega.