Isus je blizu

22 srpnjaPročitajte: Knjiga Postanka 28:10-22

10 A Jakov otiđe iz Beer Šebe i otputova u Haran. 11 Stiže na jedno mjesto i prenoći ondje, jer je sunce bilo zapalo. Uze jedan kamen na onom mjestu, namjesti ga sebi kao jastuk i leže da tu spava.
12 I usnu: Ljestve stajale na zemlji, što su svojim vrhom dopirale sve do neba, i anđeli Božji hodili na njima gore i dolje. 13 Gore nad njima stajao je Gospodin i govorio: »Ja sam Gospodin, Bog oca tvojega Abrahama i Izaka. Zemlju, na kojoj počivaš, dat ću tebi i potomcima tvojim. 14 Potomstva tvojega bit će kao praha na zemlji. Prema zapadu i istoku, sjeveru i jugu ti ćeš se raširiti. U tebi i u potomcima tvojim bit će blagoslovljena sva plemena na zemlji. 15 Eto, ja ću biti s tobom i čuvat ću te, kamo god pođeš. I opet ću te natrag dovesti u ovu zemlju; jer te ne ću ostaviti dok ne izvršim što ti obećah.«
16 I Jakov se probudi od sna i povika: »Zaista, Gospodin je na ovom mjestu, a ja ne znadoh!« 17 Pun strahopoštovanja primijeti: »Kako je časno ovo mjesto! Jest, ovdje je kuća Božja i ovdje su vrata nebeska!«
18 Drugo jutro uze Jakov kamen, što ga je bio namjestio sebi kao jastuk, i postavi ga za spomenik i izli na nj ulje. 19 Tada prozva to mjesto Betel; a prije se taj grad zvao Luza.
20 Nato učini Jakov ovaj zavjet: »Ako Bog bude sa mnom i sačuva me na putu kojim sad idem, ako mi da kruha za hranu i haljine za odijevanje, 21 i ako se sretno vratim u očinsku kuću, tad će Gospodin biti moj Bog, 22 a ovaj kamen, što ga postavih za spomenik, bit će kuća Božja, i od svega što mi dadeš vjerno ću ti dati desetinu.«

Zaista, Gospod je na ovom mjestu, a ja to ne znadoh!

Postanak 28:16

SAMUEL, kome su bile 4 godine, pojeo je večeru i pitao smije li ustati od stola. Htio je ići u dvorište igrati se. No bio je premalen da vani bude sam i majka mu je rekla: » Ne. Ne možeš sam ići van. Moraš pričekati da ja pojedem do kraja pa ću ići s tobom.« On se brzo snašao i rekao: »Ali, mama, neću biti sam. Isus je sa mnom!«

Od svojih je roditelja naučio da je Gospodin uvijek s njime. U današnjem biblijskom tekstu vidimo da je i Jakov to znao. Njegov ga je otac Izak blagoslovio i poslao da ide potražiti ženu u obitelji s majčine strane (r. r. 1-4), da ne bi oženio neku od »kćeri Kanaanaca« (r. 1). Poslušao ga je i krenuo prema Haranu.

Jedne se noći Bog objavio Jakovu u snu i rekao: »Eto, Ja ću biti s tobom i čuvat ću te, kamo god pođeš… jer te ne ću ostaviti dok ne izvršim što ti obećah« (r. 15). Kada se probudio, Jakov je znao da mu je progovorio sam Bog i rekao: »Zaista, Gospodin je na ovom mjestu« (r. 16). Siguran u Božju prisutnost, odlučio je da će Gospodin biti njegov Bog i da će ga vjerno slijediti do kraja života (r. r. 20,21).

Ako smo prihvatili Isusa kao Spasitelja (pročitajte Ivan 1:12), možemo biti sigurni i naći utjehu u istini da je On uvijek s nama (pročitajte Hebrejima 13:5). Budimo poput Jakova i na Božju ljubav odgovorimo punim predanjem.

Anne Cetas

Bog nas voli i uvijek je blizu – zauvijek je uz nas.