Ljubite svoje bližnje

29 srpnjaPročitajte: Poslanica Rimljanima 13:8-11

8 Ne budite nikome ništa dužni, osim da ljubite jedni druge; jer tko ljubi bližnjega, ispunio je Zakon. 9 Doista: »Ne čini preljub, ne ubijaj, ne kradi, ne želi požudno« i sve druge zapovijedi u ovoj su odredbi sadržane: »Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe!« 10 Ljubav ne čini zla bližnjemu. Stoga je ljubav punina Zakona.
11 Upoznajte ovo vrijeme: već je čas da se probudite od sna; jer je sada bliže naše spasenje negoli kad povjerovasmo.

Sav Zakon sažet je u ovoj jednoj odredbi: »Ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe!«

Galaćanima 5:14

PRIČA se da je neki antropolog provodio višemjesečno istraživanje u malome selu. Dok je čekao prijevoz do zračne luke kako bi se vratio kući, odlučio je skratiti vrijeme pa je smislio igru za skupinu djece. Zamisao je bila da se djeca utrkuju do košare s voćem i slatkišima koju je stavio ispod stabla. No, kada je dao znak za početak utrke, svi su na trenutak ostali na mjestu, a onda su se uhvatili za ruke i zajedno potrčali prema stablu.

Na pitanje zašto su trčali kao grupa, umjesto da svatko za sebe nastoji osvojiti nagradu, jedna je djevojčica rekla: »Kako netko od nas može biti sretan kad su svi drugi nesretni?« Zato što su voljeli jedni druge, željeli su zajedno uživati u voću i slatkišima.

Nakon dugogodišnjeg proučavanja Mojsijeva zakona, apostol Pavao je zaključio da se svi Božji zakoni mogu sažeti u jedan: »Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!« (r. 14, K. S.; pročitajte i Rimljanima 13:9) U Kristu, Pavao ne samo da je vidio razlog da ohrabrujemo, tješimo i volimo jedni druge nego i snagu da to možemo.

Zato što On voli nas, mi volimo jedni druge.

Mart DeHaan

Ljubav prema Bogu pokazujemo ljubavlju prema drugima.