Bdijte i molite se

24 kolovoz 2016Pročitajte: Evanđelje po Marku 14:32-42

32 Dođoše u predio koji se zvao Getsemani. On reče svojim učenicima: »Sjedite ovdje, dok se pomolim!« 33 Samo uze sa sobom Petra, Jakova i Ivana. Tada poče drhtati i plašiti se. 34 Reče im: »Žalosna je moja duša do smrti. Ostanite ovdje i bdijte!« 35 Tada ode malo dalje, baci se na zemlju ničice i molio se da bi ga mimoišao ovaj čas, ako je moguće. 36 »Aba, Oče«, reče, »tebi je sve moguće; uzmi ovaj kalež od mene! Ali ne kako ja hoću, nego kako ti hoćeš.« 37 Tada dođe i nađe ih gdje spavaju. Reče Petru: »Šimune, ti spavaš? Zar nisi mogao bdjeti ni jednu uru? 38 Bdijte i molite se da ne padnete u napast! Duh je, istina, voljan, ali je tijelo slabo.« 39 Udalji se po drugi put i pomoli se istim riječima. 40 Kad se vratio, nađe ih opet gdje spavaju. Oči su im bile otežale, i nisu znali što bi mu odgovorili. 41 Dođe po treći put i reče im: »Jednako spavate i počivate? Dosta. Došao je čas. Evo, Sin Čovječji bit će predan u ruke grješnicima. 42 Ustanite, hajdemo! Evo, moj se izdajnik približio!«

Bdijte i molite se da ne padnete u napast!

Marko 14:38

SA svoga prozora mogu vidjeti 1700 metara visoko brdo Cerro del Borrego ili Brdo ovaca. Godine 1862. francuska je vojska napala Meksiko. Neprijatelj se utaborio u središnjem parku Orizaba, a meksička je vojska zauzela položaj na vrhu brda. Međutim, njihov je general propustio postaviti stražu da čuva pristup vrhu. I dok je meksička vojska spavala, Francuzi su ih napali i ubili 2000 vojnika.

To me podsjeća na jedno drugo brdo, na Maslinsku goru, i na vrt u podnožju u kojem su zaspali Isusovi učenici. Isus ih je upozorio: »Bdijte i molite da ne padnete u napast! Duh je, istina, voljan, ali je tijelo slabo» (Marko 14:38).

Vrlo je lako spavati ili biti neoprezan u našem kršćanskom životu. A iskušenja nas napadaju tamo gdje smo najranjiviji. Kad zanemarimo određene dijelove svoga duhovnog života – kao što su molitva i proučavanje Biblije – postajemo pospani i ne pazimo. Zbog toga smo laka meta i naš neprijatelj kreće u napad (1 Petrova 5:8).

Moramo biti spremni za mogući napad i molimo se da ostanemo budni. Ako ostanemo budni i molimo se – za sebe i za druge – Duh će nam pomoći da se odupremo iskušenju.

Keila Ochoa

Gospode, stijena si mog spasenja, snaga života si mog.

Moja si nada i nadahnuće, Gospode prizivam Te.

Sotona je nemoćan protiv Kristove snage.