Častan život

26 kolovoz 2016Pročitajte: Prva Petrova poslanica 2:9-12

9 A vi ste izabrani rod, kraljevsko svećenstvo, sveti narod, puk dobitka, da objavljujete slavna djela onoga koji vas pozva iz tame k svojemu divnome svjetlu. 10 Vi nekoć niste bili narod, a sada jeste narod Božji. Nekoć ste bili nemili Bogu, a sada ste mili.
11 Ljubljeni, opominjem vas kao došljake i putnike da se suzdržavate od tjelesnih želja koje vojuju protiv duše. 12 Vladajte se dobro među poganima, da bi oni koji vas sada kleveću kao zločince, vidjevši vaša dobra djela, slavili Boga u dan pohođenja.

A vi ste izabrani rod, kraljevsko svećenstvo, sveti narod, puk dobitka.

1 Petrova 2:9

DRŽEĆI važan govor, ugledni je vođa i državnik privukao pozornost izjavom da je većina časnih članova Parlamenta njegove zemlje vrlo nečasna. Nabrajajući korupciju, bahatost, uporabu neprimjerenih riječi i druge poroke, ukorio je zastupnika te ih pozvao da se promijene. Kao što se moglo očekivati, njegove riječi nisu naišle na dobar prijam. Naprotiv, uslijedio je oštar protunapad.

Možda nismo istaknute ličnosti u javnome životu, ali mi koji slijedimo Krista smo »izabrani rod, kraljevsko svećenstvo, sveti narod, puk dobitka« (r. 9). I kao takve, naš Gospodin nas poziva da svojim životom budemo Njemu na slavu.

Apostol Petar imao je neke sasvim praktične savjete o tome kako to postići. Pozvao nas je da se suzdržavamo od »tjelesnih želja koje vojuju protiv duše« (r. 11). Iako nije uporabio riječ častan, on nas poziva da se ponašamo dostojno Krista.

Nešto slično tome napisao je apostol Pavao u svojem pismu crkvi u Filipima: »Uostaslom, braćo, neka vam je na umu što je god istinito, što je časno, što je pravedno… što god je kreposno i što god je hvale vrijedno« (4:8). Doista, takvim ponašanjem služimo na čast svojem Gospodinu.

Lawrence Darmani

Proslavljamo Božje ime kada Ga zovemo Oče naš, i živimo kao Njegova djeca.