Božji glasnogovornici

27 kolovoz 2016Pročitajte: Knjiga Izlaska 4:1-12

1 Mojsije odvrati: »Ali ako mi ne budu vjerovali i ako me ne poslušaju, nego reknu: Nije ti se Gospodin objavio?«
2 Tada mu Gospodin odvrati: »Što ti je to u ruci?« Odgovori: »Štap.«
3 I on zapovjedi: »Baci ga na zemlju!« Baci ga na zemlju, a on posta zmija. A Mojsije pobježe od nje.
4 I Gospodin zapovjedi Mojsiju: »Pruži ruku svoju i primi je za rep!« On pruži ruku i uhvati je. Ona opet posta štap u njegovoj ruci. 5 »Tako moraju vjerovati da ti se je objavio Gospodin, Bog njihovih otaca, Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev.« 6 Dalje mu reče Gospodin: »Stavi svoju ruku u svoja njedra!«
On stavi svoju ruku u njedra. Kad je opet izvadi, bila je njegova ruka od gube bijela kao snijeg.
7 Nato zapovjedi: »Stavi još jedanput svoju ruku u njedra!«
On stavi ruku još jedanput u njedra, i kad opet izvadi iz njedara, bila je opet kao ostalo njegovo tijelo.
8 »Ako ti dakle ne htjednu vjerovati i ne poslušaju na prvi znak, vjerovat će na drugi znak. 9 Ako li ne budu vjerovali na oba ta znaka i ne poslušaju te, onda uzmi malo vode iz Nila i prolij je na suho tlo! Tada će se voda što si je uzeo iz Nila na suhom tlu pretvoriti u krv.«
10 A Mojsije reče Gospodinu: »Ipak ne, Gospodine! Ja nisam čovjek koji zna govoriti. Nisam prije bio, a nisam ni sada, otkad govoriš sa svojim slugom, nego sam sporih usta i spora jezika.«
11 Ali Gospodin mu odgovori: »Tko dade čovjeku usta? Tko ga učini nijemim ili gluhim? Tko s očima ili slijepim? Ne činim li to ja, Gospodin? 12 Idi dakle! Ja ću biti u tvojim ustima i učit ću te što ćeš govoriti.«

»Tko dade čovjeku usta?… Ja ću biti u tvojim ustima i učit ću te što ćeš govoriti.«

Izlazak 4:11,12

ŽIVCI su mi treperili. Čekala sam da zazvoni telefon i započne moj intervju za radijsku postaju. Razmišljala sam o tome što će me voditelj pitati i što ću odgovoriti. »Gospodine, puno sam bolja u pisanju«, molila sam se, »no to je isto kao s Mojsijem – moram vjerovati da ćeš mi Ti dati prave riječi.«

Naravno, ne uspoređujem se s Mojsijem, vođom Božjega naroda koji im je pomogao da se oslobode ropstva u Egiptu i poveo u Obećanu zemlju. Mojsije, vođa ‘preko volje’, trebao je da ga Gospodin uvjeri da će ga Izraelci slušati. Gospodin mu je pokazao nekoliko znakova. Primjerice, kada se Mojsijev štap pretvorio u zmiju (r. 3), ali Mojsije i dalje nije bio spreman prihvatiti ulogu vođe. »Ja nisam čovjek koji zna govoriti« (r. 10), rekao je. Tada ga je Bog podsjetio da je On Gospodin i da će mu pomoći. Rekao mu je: »Ja ću biti u tvojim ustima« (što je prema nekima najbliže izvornom tekstu).

Znamo da od dolaska Duha Svetoga, na Pedesetnicu, Duh Božji živi u svojoj djeci i da će nas On, ma koliko se nedoraslima osjećali, osposobiti da obavimo zadaću koju nam je povjerio. Gospodin će »biti u našim ustima.«

Amy Boucher Pye

Kao Božji narod mi smo Njegovi glasnogovornici u širenju Njegove radosne vijesti.