Konačno putovanje

29 kolovoz 2016Pročitajte: Izaija 40:1-11

1 »Tješite, tješite moj narod –
govori vaš Bog.
2 Govorite Jeruzalemu ljubazno,
javljajte mu da je prestalo njegovo ropstvo,
da je dovoljno ispaštana njegova krivnja,
jer je primio iz Gospodnje ruke
dvojaku kaznu za sve svoje grijehe.«

3 Čuj, ori se glas u pustinji:
»Pripravite put Gospodinu!
Poravnajte u pustoši
stazu našemu Bogu!
4 Svaka dolina neka se podigne,
svaka gora i brežuljak neka se slegnu!
Što je krivo neka bude pravo,
bregovito zemljište neka bude dno doline!
5 Jer će se javiti Gospodnji sjaj.
Svako će ga tijelo gledati.
Jer su to Gospodnja usta obećala.«

6 Čuj, ori se glas: »Navješćuj!«
I on će pitati: »Što da navješćujem?
Svako je meso trava.
Sva je njegova milina kao poljski cvijet.
7 Trava se osuši, cvijet uvene
kad Gospodnji dah puhne na njih.
Jest, trava je narod.
8 Trava se osuši, cvijet uvene.
Ali riječ našega Boga ostaje dovijeka.«
9 Uziđi na visoku goru, Sione,
kao glasnik radosti!
Podigni svoj moćni glas
kao glasnik radosti, Jeruzaleme!
Podigni ga! Ne boj se!
Objavi Judinim gradovima:
»Evo, tu je vaš Bog!
10 Evo, svemogući Gospodin dolazi kao pobjeditelj!
Njegova mu je mišica dala pobjedu.
Evo, njegova plaća s njim dolazi!
Bojna njegova nagrada ide pred njim.
11 Kao pastir, tako on pase svoje stado.
Janjad uzima u svoje naručje.
Nosi ih na svojim prsima;
polako vodi ovcu dojilicu.«

»Pripravite put Gospodinu! Poravnajte u pustoši stazu našemu Bogu!

Izaija 40:3

MADAGASKARSKA državna cesta 5 otkriva ljepotu bijele pješčane obale, šuma palmi i Indijskog oceana. Zbog njezinih dvjestotinjak kilometara u dva smjera, kamenja, pijeska i blata, smatraju je jednom od najgorih cesta na svijetu. Turistima koji traže prekrasan pogled savjetuju da na put krenu s terenskim vozilom, iskusnim vozačem i automehaničarem.

Ivan Krstitelj došao je navijestiti dolazak Mesije onima koji putuju ‘lošim cestama i pustinjom’. Ponavljajući riječi proroka Izaije napisane mnogo stoljeća prije, on poziva znatiželjno mnoštvo: »Pripravite Gospodnji put« i »Poravnajte u pustoši stazu našemu Bogu« (Luka 3:4; Izaija 40:3). Ivan je znao da ako građani Jeruzalema žele biti spremni za dolazak dugo očekivanog Mesije, njihova se srca moraju promijeniti.Planine vjerskog ponosa morat će se slegnuti. Oni u dolini očaja zbog svojih slomljenih života morat će se uzdignuti.

Nijedno od toga nije se moglo učiniti samo ljudskim naporom. Oni koji su odbili odgovoriti Duhu Božjemu prihvaćanjem Ivanova krštenja za pokajanje, nisu prepoznali Mesiju kada je došao (Luka 7:29,30). Ipak, oni koji su uvidjeli potrebu za promjenom, u Isusu su otkrili dobrotu i milost Božju.

Mart DeHaan

Pokajanje priprema put za naš hod s Bogom.