Sve dolazi od Boga

08 rujan 2016Pročitajte: Prva knjiga Ljetopisa 29:14-19

14 A tko sam ja, što je narod moj da smo mogli u takvoj množini prinijeti svoje darove? Ne, od tebe dolazi sve, i iz tvoje ruke darovasmo tebi. 15 Ta mi smo samo tuđi i gosti pred tobom, kao svi naši oci. Kao sjena su dani našega života na zemlji i bez nadanja. 16 Gospodine, Bože naš, sve ovo blago što ga pripremismo da ti sagradimo kuću za tvoje sveto ime, dolazi iz tvoje ruke, i sve je to tvoje. 17 Ali ja znam, Bože moj, da ti ispituješ srca i da voliš iskrenost. I tako ja sve ovo darovah, iskrenim srcem, i s radošću vidjeh kako ti je ovaj tvoj narod darivao darove. 18 Gospodine, Bože naših otaca: Abrahama, Izaka i Izraela, zadrži uvijek u srcu naroda svojega takvo mišljenje i takvu volju, i upravljaj njihovo srce k sebi! 19 Podaj mojemu sinu Salomonu poslušno srce, da drži tvoje zapovijedi, tvoje propise i naputke, i da čini sve to i sagradi sjajnu kuću koju sam pripremio!«

Gospodine, Bože naš, sve ovo blago… dolazi iz Tvoje ruke, i sve je to Tvoje.

1 Ljetopisa 29:16

IMALA sam 18 godina kad sam dobila prvi stalan posao i naučila koliko je važno sustavno štedjeti novac. Radila sam i štedjela dok nisam imala dovoljno novca za godinu dana školovanja. A onda je moja mama morala hitno na operaciju. Shvatila sam da u banci imam dovoljno novca da platim bolničke troškove.

Moja ljubav prema majci dobila je prednost pred mojim planovima za budućnost. Riječi iz knjige Elisabeth Elliot Passion and Purity (Strast i čistoća) dobile su novo značenje: »Ako grčevito držimo bilo što što smo dobili i ne želimo to pustiti kada za to dođe vrijeme ili ne dopuštamo da se koristi kao što je Darovatelj to zamislio, ometamo rast duše. Često tu griješimo. ‘Ako je Bog to dao meni’, kažemo, ‘onda je to moje.’ Ne. Istina je da je naše da mu na tome zahvalimo, naše je da mu vratimo… naše je da to pustimo.»

Shvatila sam da su posao koji sam dobila i disciplina da štedim darovi od Boga! Mogla sam velikodušno dati svojoj obitelji jer sam bila sigurna da se Bog može pobrinuti za moje školovanje na neki drugi način i On je to učinio.

Razmislite kako Bog želi da primijenite Davidovu molitvu iz Prve knjige Ljetopisa 29:14: »Ne, od Tebe dolazi sve, i iz Tvoje ruke darovasmo Tebi.«

Keila Ochoa

Sve pripada Bogu.