Spremni na promjene?

13 rujan 2016Pročitajte: Poslanica Galaćanima 5:16-25

16 A velim: U duhu živite, i ne ćete izvršavati tjelesnih želja! 17 Jer tijelo se svojim željama suprotstavlja Duhu, a Duh tijelu; a to se protivi jedno drugome tako da ne činite ono što hoćete. 18 Ako li vas Duh vodi, niste pod Zakonom.
19 Očita su tjelesna djela, a ova su: preljubništvo, nečistoća, besramnost, 20 razuzdanost, idolopoklonstvo, čaranja, neprijateljstva, svađe, ljubomora, srdžbe, spletke, razdori, 21 zavist, ubojstva, pijanstva, razuzdane gozbe i tome

slično. Za sve to unaprijed vam kažem, kao što sam i prije kazao: oni koji takvo što čine, ne će postići Božjega kraljevstva.
22 A plod je Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost 23 krotkost, umjerenost; protiv takvih nema zakona. 24 A koji pripadaju Kristu Isusu, raspeli su tijelo sa strastima i požudama. 25 Ako po Duhu živimo, i hodajmo u Duhu!

A plod je Duha… umjerenost.

Galaćanima 5:22,23

UMJERENOST je vjerojatno jedna od najtežih stvari kojom trebamo ovladati. Koliko nas je često pobijedila loša navika, pogrešan stav ili pogrešan načina razmišljanja? Obećajemo da ćemo se popraviti. Tražimo nekoga da nam vjeruje. No, duboko u sebi znamo da nemamo volje ni sposobnosti da se promijenimo. Možemo govoriti, možemo planirati, možemo čitati knjige o samopomoći, ali još uvijek nam je teško pobijediti i kontrolirati mnogo toga u sebi

Dobro je što Bog zna naše slabosti, i On zna lijek! U Bibliji piše: »A plod je Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, umjerenost« (r. r. 22,23). Jedini način da postignemo umjerenost (uzdržljivost – prijevod Kršćanske sadašnjosti) je dopustiti Duhu Svetome da upravlja nama.

Drugim riječima, naš glavni cilj nije trud nego predaja – živjeti iz trenutka u trenutak bezuvjetno se pouzdajući u Gospodina, a ne u sebe. Pavao kaže da to znači »živjeti u Duhu« (r. 16).

Jeste li spremni za promjenu? Možete se promijeniti jer je Bog u vama. Kada Njemu prepustite kontrolu, On će vam pomoći donositi plodove po kojima sličite Njemu.

Jaime Fernández Garrido

Bog ni približno toliko ne mari za naše sposobnosti koliko za naše predanje.