Spojiti točkice

20 rujan 2016Pročitajte: Evanđelje po Luki 24:13-32

13 Još isti dan putovala su dvojica od njih u selo po imenu Emaus koje je bilo udaljeno od Jeruzalema šezdeset stadija. 14 Oni su razgovarali među sobom o svemu što se bilo dogodilo. 15 Dok su tako razgovarali i raspravljali među sobom, približi im se sam Isus, i išao je s njima. 16 Ali njihove su oči bile zastrte te ga ne prepoznaše. 17 On im reče: »Kakav je to

razgovor što ga vodite među sobom na putu?« Tada se žalosni zaustaviše. 18 Jedan, po imenu Kleofa, odgovori mu: »Zar si ti jedini stranac u Jeruzalemu koji ne zna što se ondje dogodilo ovih dana?« 19 On ih upita: »Što?« Odvratiše mu: »To o Isusu Nazarećaninu. On je bio prorok, silan na djelu i riječi pred Bogom i svim narodom. 20 Naši svećenički glavari i prvaci predadoše ga da bude osuđen na smrt, i razapeše ga. 21 A mi smo se nadali da će on izbaviti Izraela. I nakon svega toga ovo je danas treći dan kako se to dogodilo. 22 I neke su nas od naših žena zbunile. One su bile rano ujutro na grobu, 23 ali ne nađoše njegova tijela. Dođoše govoreći da su im se ukazali anđeli koji da su rekli da on živi. 24 Neki od naših otiđoše tad na grob i nađoše onako kako su žene bile kazale; ali njega samoga ne vidješe.«
25 Tada im on reče: »O, bezumni i sporoga srca za vjeru u sve što su navješćivali proroci! 26 Zar nije trebao Mesija to trpjeti i tako ući u svoju slavu?« 27 I počevši od Mojsija i svih proroka, protumačio im je što stoji pisano o njemu u svim Pismima.
28 Tako se približiše selu u koje su išli. On se učinio kao da hoće ići dalje. 29 A oni su ga nagovarali: »Ostani s nama! Brzo će večer. Dan se već nagnuo.« Tada svrati k njima.
30 Dok je s njima bio za stolom, uze kruh, izreče nad njim blagoslov, prelomi ga i pruži im ga. 31 Tada im se otvoriše oči, i prepoznaše ga. A njega nestade ispred njihovih očiju. 32 I oni rekoše jedan drugome: »Nije li gorjelo naše srce u nama kad je govorio s nama putem i tumačio nam Pismo?«

I počevši od Mojsija i svih proroka, protumačio im je što stoji pisano o Njemu u svim Pismima.

Luka 24:27

FRANCUSKI je slikar Georges Seurat kasnih 1880-ih godina predstavio novi slikarski pravac pod nazivom poentilizam. Kao što samo ime govori (fr. point – točka), Seurat nije slikao potezima kista, nego je na platno nanosio male točkice boje. Izbliza, njegov je rad izgledao kao skupina točkica. No što bi se promatrač više odmicao, ljudsko oko bi spojilo točkice u portret ili pejzaž jasnih boja.

Slično je i s Biblijom. Gledana izbliza, zbog svoje složenosti može nam se činiti kao točkice na platnu. No budemo li ju čitali, možda ćemo se osjećati poput dvojice prijatelja na putu u Emaus. Nisu razumjeli tragična »točkasta« događanja za vikend nakon Pashe. Nadali su se da će Isus »izbaviti Izraela« (Luka 24:21), no upravo su nazočili Njegovoj smrti.

A onda im se iznenada pridružio čovjek kojega nisu prepoznali. Nakon što je pokazao interes za njihov razgovor, pomogao im je spojiti točkice patnje i smrt njihova dugoočekivanog Mesiju. Poslije, tijekom zajedničkog objeda, Isus im je dopustio da Ga prepoznaju – a onda je otišao tajanstveno kao što je i došao. Jesu li primijetili točkice od čavala na njegovim rukama i nogama? Ne znamo. Ali znamo da kada spojimo točkice Pisma i Isusove muke (r. r. 27,44), vidimo Boga koji nas voli više nego što možemo zamisliti.

Mart DeHaan

Isus je predao svoj život da nam pokaže koliko nas voli.