Moli za vas danas

28 rujan 2016Pročitajte: Poslanica Rimljanima 8:22-34

22 Jer znamo da sve stvorenje zajedno uzdiše i muči se sve do sada. 23 A ne samo ono, nego i mi sami koji imamo prvine Duha, i mi sami u sebi uzdišemo čekajući posinjenje, otkupljenje svojega tijela. 24 U nadi se naime spasismo. A nada koja se vidi, nije nada; jer što tko vidi, kako će se tome nadati? 25 Ako li se nadamo onome što ne vidimo, čekamo sa strpljivošću.
26 A tako nam i Duh pomaže u našoj slabosti; jer ne znamo za što ćemo se moliti kako treba, nego sam Duh posreduje za nas neiskazanim uzdisanjem. 27 A onaj koji ispituje srca, zna što je želja Duha, jer po Božjoj volji posreduje za svete. 28 Znamo doista da se onima koji ljube Boga sve okreće na dobro, onima koji su pozvani po njegovu naumu. 29 Jer one koje unaprijed zna, njih je i predodredio da budu slični obličju njegova Sina, da on bude prvorođenac među mnogom braćom. 30 Koje predodredi, njih i pozva; a koje pozva, njih i opravda; a koje opravda, njih i proslavi.
31 Što ćemo dakle reći na ovo? Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? 32 On koji dakle svojega vlastitog Sina nije poštedio, nego ga je predao za sve nas, kako da nam s njim ne daruje sve? 33 Tko će optužiti izabrane Božje? Bog je onaj koji ih opravdava. 34 Tko će osuditi? Krist Isus, koji je umro, pa još i uskrsnuo, koji je s desne strane Bogu, koji nas i zagovara.

Nego sam Duh posreduje za nas… Krist Isus, koji je umro, pa još i uskrsnuo, koji je s desne strane Bogu, koji nas i zagovara.

Rimljanima 8:26,34

KADA smo suočeni sa složenom situacijom ili velikim problemom, često tražimo sestre i braću u Kristu da se mole za nas. Veliko je ohrabrenje znati da nas oni koji nas vole donose Bogu u molitvi. No, što ako nemate bliske kršćanske prijatelje? Ili živite u sredini koja se protivi evanđelju o Kristu. Tko će se tada moliti za vas?

U 8. poglavlju Poslanice Rimljanima, jednom od velikih pobjedničkih poglavlja Biblije, piše: »Jer ne znamo za što ćemo se moliti kako treba, nego sam Duh posreduje za nas neiskazanim uzdisanjem… po Božjoj volji posreduje za svete» (r. r. 26,27). Duh Sveti se moli za vas danas.

Osim toga »Krist Isus, koji je umro, pa još i uskrsnuo, koji je s desne strane Bogu… nas i zagovara« (r. 34). Živi Gospodin Isus Krist se moli za vas danas.

Zamislite! Duh Sveti i Gospodin Isus Krist spominju vaše ime i vaše potrebe Bogu Ocu, koji čuje i priskače vam u pomoć.

Bez obzira na to gdje se nalazite ili koliko je teška vaša situacija, sa životom se ne morate nositi sami. Duh i Sin se mole za vas danas!

David McCasland

Duh Sveti i Isus Krist uvijek se mole za vas.