Pitka knjiga

08 listopad 2016Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 4:7-15

7 Tada dođe žena Samarijanka zahvatiti vode. Isus je zamoli: »Daj mi da se napijem!« 8 – Njegovi su učenici naime bili otišli u grad kupiti hrane – 9 Žena mu Samarijanka odvrati: »Kako možeš ti, Židov, tražiti od mene, žene Samarijanke, da se napiješ?« – Židovi naime ne održavaju veze sa Samarijancima. – 10 Isus joj odgovori: »Kad bi ti znala Božji dar i onoga tko ti govori: Daj mi da se napijem! – ti bi ga zamolila, i on bi ti dao vodu živu.« 11 Žena mu odvrati: »Gospodine, nemaš čim ni zahvatiti, a studenac je dubok. Odakle ćeš uzeti vodu živu? 12 Jesi li ti veći od našega oca Jakova koji nam dade ovaj studenac, i sam je pio iz njega, i njegovi sinovi, i njegova stoka?« 13 Isus joj odgovori: »Svaki koji pije ove vode, opet će ožednjeti. 14 A tko pije vode koju ću mu ja dati, ne će ožednjeti dovijeka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode što teče u vječni život.« 15 Tada ga žena zamoli: »Gospodine, daj mi te vode, da ne ožednim više i da ne dolazim ovamo po vodu.«

A tko pije vode koju ću mu Ja dati, ne će ožednjeti dovijeka. Nego voda što ću mu Ja dati, bit će u njemu izvor vode što teče u vječni život.«

Ivan 4:14

BUDUĆI da je u nekim dijelovima svijeta vrlo teško pronaći čistu pitku vodu, organizacija Voda je život pronašla je odlično rješenje pod nazivom Pitka knjiga. Naime, stranice te knjige presvučene su srebrnim nanočesticama i mogu filtriranjem ukloniti gotovo 99,9 % štetnih bakterija! Svakom se istrgnutom stranicom može opetovano koristiti za filtriranje i do 100 litara vode po cijeni od samo 40 lipa.

Biblija je također jedna neobično »pitka« Knjiga. U 4. poglavlju Evanđelja po Ivanu čitamo o posebnoj vrsti žeđi i posebnoj vrsti vode. Žena na studencu trebala je mnogo više od toga da ugasi žeđ čistom, bistrom tekućinom. Žarko je željela upoznati izvor »žive vode«. Trebala je milost i oproštenje koji dolaze od samoga Boga.

Božja je riječ jedinstvena »pitka« Knjiga koja govori o Sinu Božjemu kao jedinome izvoru »žive vode«. A oni koji prihvate vodu koju Isus daje, iskusit će da je to »izvor vode što teče u vječni život« (r. 14 ).

Cindy Hess Kasper

Bliže sebi Ti privuci me, bliže križu Golgoti.

Ti privuci mene bliže, Isuse, divnom vrelu milosti.

Isus je jedini izvor žive vode.