Ujedinjeni u Kristu

09 listopad 2016Pročitajte: Evanđelje po Marku 3:13-19

13 Tada uziđe na goru i dozva k sebi koje je htio, i dođoše mu. 14 I uspostavi dvanaestoricu (koje nazva i apostolima). Oni su trebali biti s njime i njih je kanio poslati da propovijedaju. 15 Oni bi trebali imati i moć da izgone đavle. 16 Uspostavi sljedeću dvanaestoricu: Šimuna, kojemu nadjenu ime Petar, 17 Jakova, Zebedejeva sina, i Ivana, Jakovljeva brata, kojima je dao ime Boanerges, što znači sinovi groma; 18 nadalje Andriju, Filipa, Bartolomeja, Mateja, Tomu, Jakova, Alfejeva sina, Tadeja, Šimuna Revnitelja 19 i Judu Iškariotskoga, koji je postao njegov izdajnik.

I uspostavi dvanaestoricu (koje nazva i apostolima). Oni su trebali biti s Njime i njih je kanio poslati da propovijedaju.

Marko 3:14

KADA u Bibliji naiđemo na popis imena, u napasti smo preskočiti ga. No ondje možemo pronaći pravo blago, poput onoga u popisu dvanaestorice koje je Isus pozvao da služe u Njegovo ime. Mnogi su nam dobro poznati – Šimun koga je Isus prozvao Petar, stijena; braća Jakov i Ivan, ribari; Juda Iškariotski, izdajnik. No lako nam je previdjeti Mateja, carinika i Šimuna Revnitelja koji su nekada sigurno bili neprijatelji.

Matej je prikupljao poreze za Rim i stoga je, u očima svojih sunarodnjaka, surađivao s neprijateljem. Carinike su prezirali zbog njihova nepoštenja i zbog toga što su tražili da Židovi daju novac još nekome osim Bogu. S druge strane, prije Isusova poziva Šimun Revnitelj pripadao je skupini židovskih nacionalista koji su mrzili Rim i koji su se borili za slobodu često primjenjujući silu. Iako su Matej i Šimun imali suprotna politička uvjerenja, u evanđeljima ne čitamo da su dolazili u sukob. Vjerojatno im je uspjelo sve to ostaviti po strani kada su počeli slijediti Krista.

Ako smo usredotočeni na Isusa, Boga koji je postao čovjekom, možemo postići jedinstvo s drugim vjernicima jer nas povezuje Duh Sveti.

Amy Boucher Pye

Naša najveća odanost je Kristu, a On nam daje jedinstvo jednih s drugima.