Promjena srca

11 listopad 2016Pročitajte: Evanđelje po Luki 6:27-36

27 Ali kažem vama, svojim slušateljima: Ljubite svoje neprijatelje, činite dobro onima koji vas mrze, 28 blagoslivljajte one koji vas proklinju, i molite se za one koji vas kleveću! 29 Udari li te tko po obrazu, okreni mu i drugi! Uzme li ti tko kabanicu, podaj mu i haljinu! 30 Svakome tko od tebe nešto moli podaj! Od onoga tko uzme tvoje, ne potražuj natrag! 31 Kako želite da vama čine ljudi, tako činite i vi njima!
32 Ako ljubite samo one koji vas ljube, kakvu hvalu za to očekujete? I grješnici ljube one koji njih ljube. 33 Ako činite dobro samo onima koji vama čine dobro, kakvu hvalu za to očekujete? To isto čine i grješnici. 34 Ako posuđujete samo onima od kojih se nadate nešto dobiti, kakvu hvalu za to očekujete? I grješnici posuđuju jedni drugima, da opet dobiju za to jednako. 35 Nego ljubite svoje neprijatelje, činite dobro i posuđujte a da ne očekujete ništa natrag! Tada će vaša plaća biti velika, i bit ćete djeca Svevišnjega. On je dobrostiv prema nezahvalnima i zlima, 36 pa budite dakle i vi milosrdni kao što je milosrdan vaš Otac!

Budite… i vi milosrdni kao što je milosrdan vaš Otac!

Luka 6:36

ZADNJEGA dana Građanskoga rata u SAD-u časnik Joshua Chamberlain zapovijedao je vojskom Unije. Njegovi su vojnici bili poredani s obje strane ceste kojom je morala proći poražena vojska Konfederacije. Jedna pogrešna riječ ili neprijateljska gesta i dugoočekivani mir mogao bi se pretvoriti u pokolj. U trenutku koji je bio divan koliko i dirljiv, Chamberlain je naredio svojim vojnicima da salutiraju neprijatelju! Bez podrugivanja i zlobe – samo puške uz noge i sablje podignute u znak odavanja počasti.

U 6. poglavlju Evanđelja po Luki Isus nam pomaže razumjeti razliku između ljudi milosti i ljudi bez milosti. Oni koji su upoznali Njegovo oproštenje moraju se razlikovati od svih ostalih. Moraju činiti ono što drugi smatraju nemogućim: opraštati i voljeti svoje neprijatelje.

Zamislite razliku na našim radnim mjestima i u našim obiteljima kada bismo primijenili to načelo. Ako salutiranje može pomiriti vojske, kolika je tek snaga Kristove milosti koja se pokazuje kroz nas! U Bibliji nalazimo takve primjere: Ezav grli brata koji ga je prevario (Postanak 33:4), Zakej u znak kajanja višestruko vraća svima koje je zakinuo (Luka 19:1-10) i otac trči ususret izgubljenom sinu (Luka 15).

Milošću Božjom neka ovo bude posljednji dan gorčine i spora između naših neprijatelja i nas.

Randy Kilgore

Ljutnja gotovo uvijek uzmiče pred milosću.