Postaja za postajom

27 listopad 2016Pročitajte: Knjiga Brojeva 33:1-15,36,37

1 Ovo su postaje sinova Izraelovih kad iziđoše iz egipatske zemlje sa svojim četama pod Mojsijevim i Aronovim vodstvom. 2 Mojsije popisa njihove postaje, od kojih su po zapovijedi Gospodnjoj dalje putovali. Ovo su njihove postaje na putovanju. 3 Pođoše iz Ramsesa prvoga mjeseca, petnaestoga dana prvoga mjeseca. Na dan po Pashi iziđoše sinovi Izraelovi pod moćnom rukom pred očima svih Egipćana, 4 dok su Egipćani pokopavali svoje prvorođence, što ih je bio Gospodin među njima pobio. Jer je bio Gospodin izvršio kazneni sud na njihovim bogovima.
5 Sinovi Izraelovi pođoše dakle iz Ramsesa i utaboriše se u Sukotu. 6 Iz Sukota pođoše i utaboriše se u Etamu, koji je nakraj pustinje. 7 Iz Etama pođoše i okrenuše prema Pi Hahirotu, koji je naprema Baal Sefonu, i utaboriše se pred Migdolom. 8 Iz Pi Hahirota pođoše i prijeđoše preko mora u pustinju i nakon što su putovali tri dana preko Etamske pustinje, utaboriše se u Mari. 9 Iz Mare pođoše i dođoše u Elim. U Elimu je bilo dvanaest studenaca i sedamdeset palmi, i tu se utaboriše. 10 Iz Elima pođoše i utaboriše se kod Crvenoga mora. 11 Od Crvenoga mora pođoše i utaboriše se u Sinajskoj pustinji. 12 Iz Sinajske pustinje pođoše i utaboriša se u Dofki. 13 Iz Dofke pođoše i utaboriše se u Alušu. 14 Iz Aluša pođoše i utaboriše se u Refidimu. Tamo narod nije imao vode za piće. 15 Iz Refidima pođoše i utaboriše se u Sinajskoj pustinji.
36 Iz Esion Gebera pođoše i utaboriše se u Sinajskoj pustinji, to jest u Kadešu. 37 Iz Kadeša pođoše i utaboriše se na gori Horu na granici edomske zemlje.

Mojsije popisa njihove postaje, od kojih su po zapovijedi Gospodnjoj dalje putovali.

Brojevi 33:2

JEDNO od poglavlja u Bibliji koje često letimično pročitamo je 33. poglavlje Knjige Brojeva. Čini nam se kao dugački popis mjesta kojima su Izraelci prošli na dugom hodočasničkom putovanju od Ramsesa u Egiptu do ravnica Moaba. Ali ono je sigurno važno, jer je to jedino poglavlje u Knjizi Brojeva nakon kojega slijede ove riječi »Mojsije popisa… po zapovijedi Gospodnjoj« (r. 2).

Čemu je služio taj popis? Možda da u mislima prođu tim četrdeset godina dugim putovanjem i se podsjete na Božju vjernost na svakom od tih mjesta?

Zamišljam Izraelca koji sjedi pokraj vatre i pripovijeda svome sinu: »Nikada neću zaboraviti Refidim! Umirao sam od žeđi, ali stotinama kilometara oko nas nije bilo ničega osim pijeska i kadulje. Tada je Bog zapovijedio Mojsiju da uzme svoj štap i udari po stijeni – zapravo tvrdoj nakupini kremena. ‘Uzaludan trud. Nikada neće dobiti ništa iz tog kamenja’ pomislio sam. Ali, na moje zaprepaštenje iz kamenja je potekla voda! Dovoljno vode da utaži žeđ više tisuća Izraelaca. Nikada neću zaboraviti taj dan!» (pročitajte Psalam 114:8; Brojevi 20:8-13; 33:14)

Pokušajte i vi! Razmislite o svome životu – sjetite se svih načina na koje je Bog pokazao ljubav na koju se zavjetovao.

David Roper

Božja se vjernost proteže na sve naraštaje.