Nikada neće ponestati

31 listopad 2016Pročitajte: Prva Petrova poslanica 1:3-9

3 Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista koji nas po svome velikom milosrđu preporodi za živu nadu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih. 4 Preporodio nas je za baštinu neraspadljivu, neokaljanu, neuvelu, sačuvanu na nebesima za vas 5 koje po vjeri čuva Božja snaga za spasenje, pripravljeno za očitovanje u posljednje vrijeme. 6 Zato se radujte, iako ste sada, kada je potrebno, nakratko rastuženi različitim kušnjama, 7 da vaša prokušana vjera – mnogo dragocjenija od raspadljivoga zlata koje se kuša ognjem – bude na hvalu, slavu i čast, o objavljenju Isusa Krista. 8 Njega ljubite, a ne vidjeste ga. U njega vjerujete, iako ga još ne gledate. Uz to se radujete neiskazanom i proslavljenom radošću 9 što ćete postići cilj svoje vjere: spasenje duša.

Preporodio nas je za baštinu neraspadljivu, neokaljanu, neuvelu, sačuvanu na nebesima.

1 Petrova 1:4

KADA sam pitao prijateljicu koja je uskoro odlazila u mirovinu čega se najviše boji u sljedećem razdoblju svoga života, rekla je: »Želim biti sigurna da mi neće uzmanjkati novca.« Sljedećeg sam dana razgovarao sa svojim financijskim savjetnikom i on mi je rekao što moram učiniti da izbjegnem to da mi ponestane novca. Doista, svi želimo biti sigurni da ćemo do kraja života imati sve što nam je potrebno.

Nijedan nam financijski plan ne može zajamčiti sigurnost ovdje na zemlji. No, postoji plan koji se proteže daleko preko granica ovoga života, u vječnost. Apostol Petar to opisuje ovako: »Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista koji nas po svome velikom milosrđu preporodi za živu nadu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih. Preporodio nas je za baštinu neraspadljivu, neokaljanu, neuvelu, sačuvanu na nebesima za vas« (1 Petrova 1:3,4).

Kada se pouzdamo u Isusa za oproštenje grijeha, primamo vječnu baštinu po velikom Božjem milosrđu. I zbog te ćemo ostavštine živjeti vječno i nikada nam neće ponestati ono što nam je potrebno.

Planiranje za mirovinu je dobra zamisao, ako to možemo učiniti. No, važnije je imati vječnu baštinu koja nikada neće ponestati – a koja je dostupna samo kroz vjeru u Isusa Krista.

Dave Branon

Obećanje neba naša je vječna nada.