Nova namjena

10 studeni 2016Pročitajte: Evanđelje po Marku 1:16-22

16 Kad je išao pokraj Galilejskoga mora, vidje kako Šimun i Andrija, Šimunov brat, baciše svoje mreže u more. Oni su bili ribari. 17 Isus im reče: »Pođite za mnom! Učinit ću vas ribarima ljudi.« 18 Odmah ostaviše svoje mreže i pođoše za njim. 19 Kad je otišao malo dalje, vidje Jakova, Zebedejeva sina, i njegova brata Ivana, također u lađici. Oni su popravljali svoje mreže. 20 Odmah ih pozva. Oni ostaviše svojega oca Zebedeja s nadničarima u lađici i pođoše za njim.
21 Oni dođoše u Kafarnaum. Odmah u subotu pođe u sinagogu i stade naučavati. 22 Bili su zaneseni njegovim naukom, jer je učio kao netko tko ima moć, a ne kao pismoznanci.

Isus im reče: »Pođite za mnom! Učinit ću vas ribarima ljudi.«

Marko 1:17

JACOB Davis bio je krojač s problemom. Sredinom 19. stoljeća Zlatna groznica na američkom Zapadu bila je na vrhuncu, a hlače kopača zlata brzo su se derale. I što je bilo njegovo rješenje? Otišao je u trgovinu u vlasništvu Levija Straussa, kupio šatorsko platno i od toga čvrstog materijala sašio radne hlače – i traperice su rođene.

Danas su traperice najrazličitijih krojeva i proizvođača (uključujući i levisice) među najpopularnijim odjevnim predmetima na svijetu, i to zahvaljujući tome što je šatorsko platno dobilo novu namjenu.

Šimun i njegovi prijatelji bili su ribari na Galilejskom jezru. A onda je došao Isus i pozvao ih da Ga slijede. Dao im je novu ‘namjenu’. Neće više loviti ribe. Rekao im je: »Hajdete za mnom, i učinit ću vas ribarima ljudi!« (r. 17, K. S.)

Za tu novu ‘namjenu’, novu svrhu u životu, Isus ih je podučio i pripremio tako da ih, nakon Njegova uznesenja, Bog može upotrijebiti da porukom križa i Kristova uskrsnuća dopru do srca ljudi. Danas mi slijedimo njihov primjer. Naviještamo radosnu vijest o Kristovoj ljubavi i spasenju.

Svojim životom nastojmo navijestiti i pokazati tu ljubav koja može promijeniti život, svrhu i vječnu sudbinu drugih.

Bill Crowder

S novim životom u Kristu dobili smo i novu namjenu.