Kruh!

12 studeni 2016Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 6:34-51

34 Tada mu rekoše: »Gospodine, daj nam svagda taj kruh!« 35 Isus im odvrati: »Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, ne će ogladnjeti; i tko vjeruje u mene, ne će nikad ožednjeti. 36 Ali vam rekoh: Vi me vidjeste, a ipak ne vjerujete. 37 Sve što meni daje Otac, k meni će doći, i onoga koji dolazi k meni, ne ću istjerati. 38 Jer siđoh s neba ne da činim svoju volju, nego volju onoga koji me posla. 39 A ovo je volja onoga koji me posla: da od svega što mi dade ništa ne izgubim, nego da to uskrisim u posljednji dan. 40 A ovo je volja mojega Oca: da svaki koji vidi Sina i vjeruje u njega ima život vječni, i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan.«
41 Tada su mrmljali Židovi protiv njega što reče: »Ja sam kruh koji siđe s neba.« 42 Rekoše: »Nije li ovo Isus, Josipov sin, kojemu mi znamo oca i majku? Kako dakle on veli: Ja siđoh s neba?« 43 Isus im odvrati: »Ne mrmljajte među sobom! 44 Nitko ne može doći k meni ako ga ne povuče Otac koji me posla. I ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. 45 U prorocima stoji pisano: Svi će biti poučeni od Boga. Svaki koji čuje od Oca i nauči, dolazi k meni. 46 Ne kao da bi tko vidio Oca. Samo koji je od Boga, vidio je Oca. 47 Zaista, zaista kažem vam: Tko vjeruje, ima život vječni. 48 Ja sam kruh života. 49 Oci su vaši jeli manu u pustinji, i pomriješe. 50 Ovo je kruh koji silazi s neba da tko jede od njega, ne umre. 51 Ja sam kruh živi koji siđoh s neba. Tko jede od ovoga kruha, živjet će dovijeka. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje za život svijeta.«

Ja sam Kruh života.

Ivan 6:48

ŽIVIM u malome meksičkom gradu gdje svako jutro i večer možete čuti prepoznatljiv povik: »Kruh!« Čovjek s ogromnom košarom na biciklu nudi na prodaju obilje različitih vrsta svježega slatkog i slanog kruha. Živjela sam u većem gradu gdje sam kruh kupovala u pekari. Zato uživam ​​u svježem kruhu koji mi donose na kućna vrata.

I dok sa tjelesne gladi prelazim na razmišljanje o duhovnoj gladi, na pamet mi padaju Isusove riječi: »Ja sam kruh živi koji siđoh s neba. Tko jede od ovoga kruha, živjet će dovijeka« (r. 51).

Netko je rekao da je evangelizacija kada jedan prosjak kaže drugom prosjaku gdje je pronašao kruh. Mnogi od nas mogu reći: »Nekad sam bio duhovno gladan, duhovno sam gladovao zbog svojih grijeha. Tada sam čuo Radosnu vijest. Netko mi je rekao gdje ću pronaći kruh. Isus je taj Kruh. I moj se život promijenio!«

Sada imamo prednost i odgovornost pokazivati drugima gdje će pronaći Kruh života. O Isusu možemo govoriti u svojem susjedstvu, na radnom mjestu, u školi, na mjestu gdje se odmaramo ili vježbamo. Možemo govoriti o Isusu u čekaonici, u autobusu ili u vlaku. Možemo donijeti Radosnu vijest svojim prijateljima.

Isus je Kruh života. Recimo to svima.

Keila Ochoa

Ma gdje bili, govorite o Kruhu života.