S visine od 644 kilometra

01 prosinac 2016Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 1:1-14

1 U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše kod Boga, i Bog bijaše Riječ. 2 Ona bijaše u početku kod Boga. 3 Sve je po njoj postalo, i bez nje ništa nije postalo što je postalo. 4 U njoj bijaše život, i život bijaše svjetlo ljudima. 5 Svjetlo svijetli u tami; ali tama ga ne obuze. 6 Poslan bi čovjek od Boga komu bijaše ime Ivan. 7 On dođe za svjedočanstvo, da svjedoči za svjetlo, da svi vjeruju po njemu. 8 On ne bijaše svjetlo, nego da svjedoči za svjetlo. 9 Svjetlo istinito, koje prosvjetljuje svakoga čovjeka, dođe na svijet. 10 Na svijetu bijaše, svijet je po njemu postao; i svijet ga nije spoznao. 11 K svojima dođe, i njegovi ga ne primiše. 12 A svima koji ga primiše dade moć da budu djeca Božja. Onima koji vjeruju u ime njegovo, 13 koji nisu rođeni od krvi, ni od tjelesne volje, ni od muževlje volje, nego od Boga.
14 I Riječ je postala tijelom i nastanila se među nama. I vidjesmo njegovu slavu, slavu kao Jedinorođenoga od Oca, puna milosti i istine.

Svjetlo istinito, koje prosvjetljuje svakoga čovjeka, dođe na svijet.

Ivan 1:9

»MOJE viđenje Zemlje dramatično se promijenilo kada sam prvi put otišao u svemir«, rekao je astronaut Charles Bolden Frank Jr. S visine od 644 kilometra sve je izgledalo mirno i lijepo. A onda se sjetio da se, dok su prelazili iznad Srednjeg Istoka, »vratio u stvarnost«. Sjetio se neprestanih sukoba koji ondje traju. Tijekom intervjua s filmskim producentom Jaredom Letoom, Bolden je o boravku u svemiru govorio kao o vremenu kada je vidio Zemlju onakvom kakva je trebala biti i poželio učiniti što je u njegovoj moći da bude bolje.

Kad se Isus rodio u Betlehemu, svijet nije bio onakav kakvim ga je Bog zamislio. U taj moralni i duhovni mrak Isus je došao donijeti život i »svjetlo ljudima« (r. 4). Iako Ga svijet nije prepoznao, On »svima koji Ga primiše dade moć da budu djeca Božja. Onima koji vjeruju u ime Njegovo« (r. 12).

Kada život nije onakav kakav bi trebao biti, duboko smo potreseni – kada se obitelji raspadnu, djeca gladuju, a diljem svijeta bjesne ratovi. Ali Bog je obećao da po vjeri u Krista svatko može krenuti u novome smjeru.

Božićno nas vrijeme podsjeća da Isus, Spasitelj, daje dar života i svjetlo svakomu tko će Ga primiti i slijediti.

David McCasland

Nismo onakvi kakvi bismo trebali biti, ali Bog čini sve kako bi nas učinio onakvima kakvima želi da budemo.