Okružen slavom

08 prosinac 2016Pročitajte: Nehemija 12:27-43

27 Kod posvete jeruzalemskih zidina tražili su levite iz svih njihovih mjesta i dovedoše ih u Jeruzalem da proslave posvetu u svečanoj radosti, hvalom i pjesmama, uz cimbale, harfe i citare. 28 Tako se skupiše pjevači iz okoline Jeruzalema i iz netofatskih sela, 29 iz Bet Hagilgala i iz gepskih i azmavetskih krajeva. Pjevači su naime bili sebi sagradili sela oko Jeruzalema. 30 Kad su svećenici i leviti bili očistili same sebe, narod, vrata i zid, 31 dadoh da Judini knezovi uziđu na zid i postavih dva velika pjevačka zbora. Jedan je od njih otišao po zidu nadesno, ka gnojnim vratima. 32 Za njima je išao Hošaja i polovina Judinih knezova, 33 naime Azarja, Ezra, Mešulam, 34 Juda, Benjamin, Šemaja i Jeremija; 35 i od svećenika s trubama Zaharija, sin Jonatana, sina Šemaje, sina Matanije, sina Mikaje, sina Zakura, sina Asafova 36 i njegovi drugovi Šemaja, Azarel, Milalajem, Gilalajem, Maajem, Netanel, Juda i Hananija i to s glazbalima Davida, Božjega čovjeka. Književnik Ezra išao je pred njima. 37 Tako su išli k izvorskim vratima, tada uz stube Davidova grada, pokraj Davidove palače, kuda se ide na zid, i pošli su onda dalje do vodenih vrata na istoku. 38 Drugi je zbor išao nalijevo. Pošao sam za njim s polovicom naroda gore po zidu, pokraj pećske kule do širokoga zida, 39 zatim pokraj Efrajimovih vrata i vrata staroga grada, pokraj ribljih vrata, Hananelove kule i kule Meaha, pa do ovčjih vrata. Stadoše kod tamničkih vrata. 40 Onda se namjestiše oba pjevačka zbora kod Božjega Hrama; isto tako ja s polovicom knezova 41 i svećenici Elijakim, Maaseja, Minjamin, Mikaja, Elijoenaj, Zaharija i Hananija s trubama 42 i Maaseja, Šemaja, Eleazar, Uzi, Johanan, Malkija, Elam i Ezer. Pjevači su pjevali pod Jizrahjinim vodstvom.
43 Prinesoše velike žrtve klanice toga dana i veselili su se jer im je Bog bio pripravio veliku radost. I žene i djeca su se veselili. Nadaleko se čulo veselje Jeruzalema.

Nadaleko se čulo veselje Jeruzalema.

Nehemija 12:43

FILMSKI studio Walta Disneyja prvi je uveo novi način slušanja zvuka na filmu. Nova je tehnologija nazvana »Fantasound« u kojoj zvuk dolazi sa više strana. Naime, producenti su željeli da gledatelji čuju glazbu na novi način.

No, to nije bila prva takva upotreba zvuka. Nekoliko tisuća godina prije toga Nehemija je došao na tu zamisao kod posvećenja obnovljenih zidina Jeruzalema. »Dadoh da Judini knezovi uziđu na zid i postavih dva velika pjevačka zbora« (r. 31). Dva su zbora krenula s južnog dijela zidina. Jedan je otišao lijevo, drugi desno, i grad Jeruzalem je bio okužen slavom dok su hodali prema Hramu (r. r. 31,37-40).

Zborovi su predvodili ljude u veselju jer im je »Bog bio pripravio veliku radost« i »nadeko se čulo veselje Jeruzalema« (r. 43).

Veselili su se jer im je Bog pomogao svladati protivljenje neprijatelja poput Sanbalata i obnoviti zidine i Hram. Što je Bog dao nama zbog čega naša radost prelazi u slavljenje? Jasno vodstvo u životu? Utjehu kakvu samo On može dati kad smo u nevolji? Ili najveći mogući dar: spasenje?

Možda mi ne možemo postići »surround zvuk« svojim slavljenjem, ali možemo se radovati »velikom radosti« koju nam je Bog dao. I tada drugi mogu čuti naše slavljenje i vidjeti Božje djelovanje u našem životu.

Dave Branon

Isusa nikada ne možemo slaviti previše!